Ένα στα δύο ξενοδοχεία πρέπει να πέσει... κατηγορία

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018, 14:05
Ένα στα δύο ξενοδοχεία πρέπει να πέσει... κατηγορία
Τουλάχιστον μία εκ των δύο υφιστάμενων ξενοδοχειακών μονάδων δεν πληροί τις απαραίτητες υποχρεωτικές προδιαγραφές (τεχνικές-λειτουργικές) ή/και βαθμολογούμενα κριτήρια για παραμονή στην κατηγορία του σύμφωνα με μελέτη της TÜV AUSTRIA HELLAS.

Η έρευνα έδειξε επίσης ότι:

-Μόνο μια στις τέσσερις υφιστάμενες ξενοδοχειακές μονάδες συγκεντρώνει τον απαιτούμενο αριθμό μορίων για παραμονή στην κατηγορία αστέρων.

-Διαπιστώθηκαν ελλείψεις στον εξοπλισμό εντός των δωματίων σε ποσοστό 38%.

-Μία στις τρεις υφιστάμενες ξενοδοχειακές μονάδες, συγκέντρωσε τον απαραίτητο αριθμό μορίων για παραμονή στην κατηγορία τους, εφαρμόζοντας συστήματα διαχείρισης ποιότητας, ασφάλειας τροφίμων και περιβαλλοντικής διαχείρισης

-Κατά 22% εξασφαλίστηκε η υγιεινή στους χώρους των ξενοδοχειακών μονάδων όπου πραγματοποιήθηκαν διαδικασίες απεντόμωσης-μυοκτονίας από αδειοδοτημένα συνεργεία και εξασφαλίστηκε η τήρηση των ελάχιστων υποχρεώσεων ανά κατηγορία, αναφορικά με την καθαριότητα των δωματίων και κοινόχρηστων χώρων καθώς και την αλλαγή ιματισμού.

-Σε ποσοστό 26% εξασφαλίστηκε η ορθή πληροφόρηση του επισκέπτη σχετικά με τις παροχές και υπηρεσίες που δύναται να απολαύσει εντός των ξενοδοχειακών μονάδων (είτε μέσω του ιστότοπου είτε μέσω του οδηγού υπηρεσιών εντός των καταλυμάτων)

-Σε ποσοστό άνω του 35%, εφαρμοστήκαν/εγκαταστάθηκαν από τις ξενοδοχειακές μονάδες σύγχρονα πληροφοριακά μέσα (τηλεοράσεις νέας τεχνολογίας, TV/mobile applications, κοινόχρηστοι Υ/Η και Business Centers, δυνατότητα παροχής laptops/tablets)

-Πάνω από 27% βελτιώθηκε η κατάρτιση του προσωπικού των καταλυμάτων καθώς και προήχθησαν θέματα που άπτονται της περιβαλλοντικής ευαισθησίας και ενημέρωσης, τόσο του προσωπικού όσο και των επισκεπτών.

Το νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει την κατάταξη των τουριστικών καταλυμάτων (ξενοδοχειακές μονάδες, τουριστικές κατασκηνώσεις και ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα) σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών.

Η διαδικασία πιστοποίησης και κατάταξης τουριστικών καταλυμάτων βρίσκεται σε εξέλιξη. Αρμόδιος φορέας για την έκδοση των πιστοποιητικών κατάταξης των ξενοδοχειακών μονάδων είναι το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, μέσω των διαπιστευμένων Φορέων Διενέργειας Ελέγχων και Επιθεωρήσεων, οι οποίοι αναλαμβάνουν τις διαδικασίες επιθεώρησης και αξιολόγησης για την κατάταξή τους σε κατηγορίες αστέρων. Οι εν λόγω φορείς μετά από επιτόπιους ελέγχους στις τουριστικές μονάδες εκπονούν Τεχνική Έκθεση, η οποία υποβάλλεται στο ΞΕΕ.

Με πληροφορίες Capital.gr

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018, 14:05