Επιβράδυνε αισθητά το 2018 η ευρωπαϊκή οικονομία

Επιβράδυνε αισθητά το 2018 η ευρωπαϊκή οικονομία
Επιβράδυνε αισθητά το 2018 η ευρωπαϊκή οικονομία σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Eurostat.
Ειδικότερα, το ΑΕΠ της Ευρωζώνης αναπτύχθηκε κατά 1,8% και της Ε.Ε. κατά 1,9% το 2018 μετά από ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 2,4% και για τις δύο ζώνες το 2017.

Για το δ΄ τρίμηνο του 2018 τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat έδειξαν ότι το ΑΕΠ της Ευρωζώνης και της Ε.Ε. αυξήθηκε κατά 0,2% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Αυτό ακολουθεί ανάπτυξη 0,2% στην Ευρωζώνη και 0,3% στην Ε.Ε. το προηγούμενο τρίμηνο.

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017 το ΑΕΠ της Ευρωζώνης αυξήθηκε κατά 1,2% και της Ε.Ε. κατά 1,4% το δ΄ τρίμηνο του 2018, μετά από αύξηση 1,6% και 1,8% αντίστοιχα το τρίτο τρίμηνο.

Η ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία δεν έδωσε στοιχεία για την πορεία του ελληνικού ΑΕΠ το δ΄ τρίμηνο.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2019, 16:30