Επιχειρηματικό φόρουμ στο Κοπαόνικ

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2019, 15:00
Επιχειρηματικό φόρουμ στο Κοπαόνικ

Πρόκληση για τη Σερβία αποτελεί η διατήρηση της μακροοικονομικής σταθερότητας, η δημιουργία ισχυρών θεμελίων για την επίτευξη του στόχου της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και η αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρονται από την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, επισημάνθηκε από το σύνολο των ομιλητών που συμμετείχαν στις εργασίες του Επιχειρηματικού Φόρουμ Κοπαόνικ, η 26η διοργάνωση του οποίου συγκέντρωσε 1.300 συνέδρους από τη Σερβία και το εξωτερικό.

Στη διάρκεια των τετραήμερων εργασιών (3 έως και 6 Μαρτίου) κυβερνητικά στελέχη της Σερβίας, εκπρόσωποι διεθνών χρηματοοικονομικών οργανισμών, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, εταιρειών και φορέων που δραστηριοποιούνται στη χώρα, αναζήτησαν τρόπους και προσανατολισμό για τη σερβική οικονομία, υπό το πρίσμα των νέων δεδομένων, παγκοσμίως.

Στο φόρουμ, υπό τον τίτλο «Η Σερβία δέκα χρόνια μετά τη μεγάλη ύφεση: Η επιτακτική ανάγκη της ισχυρής ανάπτυξης» εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, αλλά και επαγγελματικών/παραγωγικών φορέων υπογράμμμισαν την ανάγκη ύπαρξης ενός ισορροπημένου προϋπολογισμού, της συνέχισης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και της υλοποίησης μέτρων που θα καταστήσουν περισσότερο ευνοϊκό για επενδύσεις, το επιχειρηματικό περιβάλλον.

Μάλιστα, σύμφωνα με τους διοργανωτές, το μήνυμα προς την κυβέρνηση είναι να θωρακίσει τη μακροοικονομική σταθερότητα, τη δημοσιονομική ισορροπία και τη διατήρηση του ελλείμματος του προϋπολογισμού σε ποσοστό όχι άνω του 0,5%.

Παράλληλα, η Σερβία χρειάζεται ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας που να "αγγίζει" τουλάχιστον το 5%, προκειμένου να επιτύχει το στόχο διπλασιασμού του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, εξέλιξη που θα τη φέρει πιο κοντά στα εισοδήματα των Ευρωπαίων πολιτών. Σύμφωνα με όσα επισημάνθηκαν, η ανάπτυξη της οικονομίας πρέπει να βασιστεί στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων. Το πλαίσιο για την ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων μπορεί - σύμφωνα με όσα τονίσθηκαν στη διάρκεια του φόρουμ - να αναζητηθεί σε βασικές παραμέτρους της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2019, 15:00