Έρευνα: Αυτά είναι τα κριτήρια επιλογής εργαζόμενου

Έρευνα: Αυτά είναι τα κριτήρια επιλογής εργαζόμενου
Στην πλειοψηφία τους, απασχολούμενοι και προσωρινά εκτός αγοράς υποψήφιοι, πιστεύουν ότι διαθέτουν το ‘πακέτο’ των τυπικών και ποιοτικών προσόντων που αναζητούν οι επιχειρήσεις.

Ποια είναι αυτά; Σύμφωνα με την έρευνα, τα προσόντα που θεωρούν ότι διαθέτουν οι ερωτώμενοι "πολύ ή αρκετά" είναι:

-το εργασιακό ήθος (98%)

-η ικανότητα εργασίας σε ομάδα (91%)

-η ευελιξία και προσαρμοστικότητα (90%)

-οι οργανωτικές ικανότητες (89%)

-η ανάληψη πρωτοβουλιών (87%)

-οι τεχνικές και πρακτικές γνώσεις στο αντικείμενο εργασίας (84%)

-οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες (84%)

-οι επικοινωνιακές ικανότητες (84%)

- η δημιουργικότητα (83%)

-η ικανότητα επίλυσης σύνθετων προβλημάτων (79%)

-η γνώση ξένων γλωσσών (75%)

-η επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο της εργασίας τους (73%)

-το επιχειρηματικό πνεύμα (68%)

-οι μαθηματικές γνώσεις (60%)

-οι εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες (54%).

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 17 Ιουλίου 2018, 14:44