Η αδήλωτη εργασία εμπόδιο στην ανάπτυξη των οικονομιών των Δυτικών Βαλκανίων

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 13 Μαΐου 2019, 14:02
Η αδήλωτη εργασία εμπόδιο στην ανάπτυξη των οικονομιών των Δυτικών Βαλκανίων

Η αδήλωτη εργασία στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, την οποία έχουν «εντοπίσει» σε εκθέσεις τους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κι άλλοι διεθνείς οργανισμοί, όπως ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για την επίτευξη του στόχου της οικονομικής ευημερίας στην περιοχή, επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας (RCC), που δόθηκε στη δημοσιότητα με αφορμή την ολοκλήρωση των εργαστηρίων για την καταπολέμηση του φαινομένου, που έγιναν στις χώρες της περιοχής.

«Το ποσοστό της άτυπης/αδήλωτης απασχόλησης στην περιοχή ποικίλλει από 18,1% στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας έως 33% στο Μαυροβούνιο» δήλωσε ο επικεφαλής της Πλατφόρμας Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (ESAP) του RCC, Ναντ Σάνι (Nand Shani).

Υπογράμμισε επίσης ότι η ESAP έχει εκπονήσει μελέτες για καθεμία από τις οικονομίες των Δυτικών Βαλκανίων, οι οποίες εξετάζουν τους παράγοντες της αδήλωτης εργασίας, το θεσμικό πλαίσιο και τις τρέχουσες προσεγγίσεις πολιτικής και περιλαμβάνουν έναν «κατάλογο» βασικών συστάσεων για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας.

«Η άτυπη απασχόληση στα Δυτικά Βαλκάνια αντιμετωπίζεται μόνο μερικώς, κυρίως μέσω της επιβολής (προστίμων). Αυτό που χρειάζεται η περιοχή είναι μια ολιστική προσέγγιση που χρησιμοποιεί μέτρα, όπως η βελτίωση των κινήτρων για να γίνει επίσημη (η αδήλωτη εργασία)» σημείωσε ο κ. Σάνι, προσθέτοντας ότι υπάρχει μια σειρά εργαλείων που μετασχηματίζουν την αδήλωτη εργασία σε τυπική.

Συνολικά, οι οικονομίες των Δυτικών Βαλκανίων έχουν μέχρι στιγμής υιοθετήσει μια ενισχυμένη προσέγγιση συμμόρφωσης, επεσήμανε ο κ. Σάνι.

Η επιτυχής και αποτελεσματική μετατροπή της αδήλωτης εργασίας σε δηλωμένη εργασία προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στον σχεδιασμό των πολιτικών και την ενίσχυση των «εργαλείων» προστασίας των εργαζομένων, υπογράμμισε.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 13 Μαΐου 2019, 14:02