Υπ. Οικονομίας: Αύξηση των επενδύσεων σε διψήφιο ποσοστό φέτος και το 2019

Υπ. Οικονομίας: Αύξηση των επενδύσεων σε διψήφιο ποσοστό φέτος και το 2019
Βελτίωση του οικονομικού κλίματος και διψήφια ποσοστά αύξησης των επενδύσεων ανάμενει φέτος και το 2019 το υπουργείο Οικονομίας, μετά και την καλύτερη των εκτιμήσεων επίδοση του 2017, η οποία στηρίχθηκε αποκλειστικά στον ιδιωτικό τομέα.

Όπως επισημαίνεται στο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων του υπουργείου, η εκτίμηση αυτή βασίζεται σε μία σειρά παραγόντων από τη μείωση των οφειλών του Δημοσίου προς τους ιδιώτες έως τη χαλάρωση των capital controls και τον περιορισμό των κόκκινων δανείων.

Οι κυριότεροι είναι οι ακόλουθοι:

α) στην επίδραση της επικείμενης εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα, ύψους 3,5 δισ. ευρώ έως τον Αύγουστο του 2018, γεγονός που αναμένεται να δώσει ώθηση στις επενδύσεις (και στην ιδιωτική κατανάλωση) του δεύτε- ρου εξαμήνου.

Σύμφωνα με σχετική εμπειρική μελέτη των ΔΝΤ/ΕΚΤ (22-1-2015),εκτιμάται ότι από 1% του ΑΕΠ μείωση των ληξιπρόθεσμων θα προκληθεί αύξηση 0,6%- 0,9% του ΑΕΠ.

β) Στα 3,5 δισ. ευρώ δημοσιονομικού χώρου που σύμφωνα με το υπό κατάρτιση ΜΠΣ θα δημιουργηθεί μετά το 2018, που θα ενισχύσουν τις προοπτικές της οικονομίας είτε μέσω μείωσης των φορολογικών συ- ντελεστών ή μέσω άλλων τρόπων ελάφρυνσης της πραγματικής οικονομίας,

γ) στην Αναπτυξιακή Στρατηγική που περιλαμβάνει σχεδιασμό για: υποδομές, βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ενίσχυση των εξαγωγικών δυνατοτήτων της χώρας, προσέλκυση ξένων επενδύσεων, δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας, ενίσχυση στρατηγικών τομέων της οικονομίας και ανάπτυξη νεοφυών και ΜμΕ επιχειρήσεων

δ) στη σταδιακή αύξηση της καθαρής επενδυτικής θέσης των νοικοκυριών και επιχειρήσεων και στην αύξηση των καταθέσεων τους που ήδη από 119 δισ. ευρώ τον Απρίλιο 2017 ανήλθαν σε 126 δισ. το Μάρτιο 2018.

Επιπλέον, στη σταδιακή αύξηση της χρηματοδότησης προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, όπως φαίνεται από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (+225 εκατ. τον Μάρτιο),

ε) στην ταχύτερη του στόχου μείωση των «κόκκινων δανείων» και στην εκκαθάριση των μη βιώσιμων επιχειρήσεων, η οποία αναμένεται να διευκολύνει τις συνθήκες χρηματοδότησης των βιώσιμων

στ) στη σταδιακή άρση των capital controls βάσει βη μάτων χαλάρωσης, τα οποία έχουν περιγραφεί στον οδικό χάρτη που έχει συμφωνήσει η Τράπεζα Ελλά- δος μέσα σε χρονικά όρια που εξαρτώνται από το βαθμό εκπλήρωσης συγκεκριμένων

Το υπουργείο δίνει επίσης έμφαση στη σταθερή βελτίωση του επενδυτικού κλίματος
«Η εκτίμηση για τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος συνολικά το 2018 στηρίζεται: στην προβλεπόμενη από όλους τους διεθνείς οργανισμούς ταχύτερη αύξηση του ΑΕΠ, στο ότι επίκειται η έξοδος της Ελλάδας από το πρόγραμμα στήριξης, και μάλιστα με θετική αντίδραση των αγορών στις πρώτες απόπειρες άντλησης χρηματοδότησης, αλλά και συνεχείς ανα βαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας από τους οίκους αξιολόγησης» αναφέρεται στο δελτίο, ενώ προστίθεται ότι οι όροι χρηματοδότησης βελτιώνονται σταδιακά και η αξιοποίηση της παραγωγικής ικανότητας αυξάνεται.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 21 Μαΐου 2018, 14:23