Κομισιόν: Στο 1,9% συνεχίζει να αναμένει την ανάπτυξη για την Ελλάδα το 2018

Κομισιόν: Στο 1,9% συνεχίζει να αναμένει την ανάπτυξη για την Ελλάδα το 2018
Αμετάβλητες διατήρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις προβλέψεις της για την ελληνική οικονομία στην έκθεση για τις ενδιάμεσες εκτιμήσεις αναφορικά με την πορεία όλων των κρατών-μελών που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα.

Εκτιμάει ότι η ανάπτυξη εφέτος θα ανέλθει στο 1,9% και θα επιταχυνθεί στο 2,3% το 2019.

Οι εν λόγω προβλέψεις είναι ίδιες με αυτές των εαρινών εκτιμήσεων που ανακοινώθηκαν προ δύο μηνών.

Ωστόσο, υπάρχει μία μικρή διαφορά σε σχέση με τον μεσοπρόθεσμο προϋπολογισμό που ψήφισε πριν από λίγες εβδομάδες η Βουλή και βασίζεται σε ρυθμό ανάπτυξης εφέτος της τάξεως του 2%

Στην ίδια έκθεση καταγράφεται μία οριακή αλλαγή της πρόβλεψης για την πορεία του πληθωρισμού. Υπολογίζεται πλέον ότι θα αυξηθεί κατά 0,7% έναντι πρόβλεψης για 0,5% άνοδο εφέτος που περιλάμβαναν οι εαρινές εκτιμήσεις.

Ειδικότερα και όπως αναφέρεται στην έκθεση, η οικονομία της Ελλάδας είχε μια δυναμική έναρξη το α΄ τρίμηνο του 2018. Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος του ESM, η οικονομική ανάκαμψη αναμένεται να συνεχιστεί στα επόμενα χρόνια, εφόσον τηρηθούν οι δεσμεύσεις για μεταρρυθμίσεις.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, η ανάπτυξη του πραγματικού ΑΕΠ έφθασε το 0,8% σε τριμηνιαία βάση στο α΄ τρίμηνο (σε εποχικά και ημερολογιακά προσαρμοσμένος όρους), που σε ετήσια βάση αντιστοιχεί σε ρυθμό ανάπτυξης 2,3%.

Αυτό επιβεβαιώνει ότι η επιβράδυνση στο 0,2% σε τριμηνιαία βάση το δ΄ τρίμηνο του 2017 ήταν προσωρινή και ότι η Ελλάδα πραγματικά ανακάμπτει.

Το α΄ τρίμηνο του 2018, η ανάπτυξη αποδίδεται στις καθαρές εξαγωγές, οι οποίες συνέβαλαν κατά 1,4% στην αύξηση του ΑΕΠ. Αυτό ήταν αποτέλεσμα τόσο της αύξησης των εξαγωγών όσο και της μείωσης των εισαγωγών.

Η ιδιωτική κατανάλωση εμφάνισε αύξηση για πρώτη φορά από το 2016, αλλά η συμβολή της στην ανάπτυξη ακυρώθηκε από τη μείωση της δημόσιας κατανάλωσης, ως εκ τούτου η συνολική κατανάλωση παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη (0,1%).

Υπήρξε μια μεγάλη πτώση των επενδύσεων, η οποία εξάλειψε 2,4% από την αύξηση του ΑΕΠ. Ωστόσο, η πτώση αναμενόταν μετά την ισχυρή ανάπτυξη στο προηγούμενο τρίμηνο.

Το πραγματικό ΑΕΠ προβλέπεται να ανέλθει στο 1,9% το 2018 και στο 2,3% το 2019. Ο βασικός μοχλός ανάπτυξης αναμένεται να είναι οι επενδύσεις, οι οποίες αυξάνονται λόγω του βελτιωμένου επενδυτικού κλίματος και των αυξημένων άμεσων ξένων επενδύσεων.

Η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να παραμείνει υποτονική, ενώ η συμβολή των καθαρών εξαγωγών αναμένεται να είναι πιο ήπια στο υπόλοιπο του έτους, καθώς η αυξημένη επενδυτική δραστηριότητα θα πρέπει να δημιουργήσει πρόσθετη ζήτηση για εισαγωγές αγαθών.

Η αγορά εργασίας συνεχίζει να βελτιώνεται. Η ανεργία μειώθηκε στο 20,1% τον Μάρτιο του 2018, χαμηλότερα κατά 0,7% έναντι του τέλους του 2017, ενώ η απασχόληση αυξήθηκε κατά σχεδόν 2% το α΄ τρίμηνο του 2018. Η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί μέσα στο έτος.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή διαμορφώθηκε στο 0,8% τον Μάιο, με μέσο όρο 0,4% για το πεντάμηνο, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών επεξεργασμένων τροφίμων και ενέργειας. Χάρη στις υψηλότερες εκτιμήσεις για τις τιμές του πετρελαίου, η πρόβλεψη για τον πληθωρισμό αναθεωρείται ελαφρώς ανοδικά.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2018, 15:25