Με εκπροσώπους των τραπεζών συναντήθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγρ. Ανάπτυξης

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018, 18:59
Με εκπροσώπους των τραπεζών συναντήθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγρ. Ανάπτυξης
Τα αποτελέσματα της μελέτης για την εφαρμογή των χρηματοδοτικών εργαλείων, συζητήθηκαν σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 και των εκπροσώπων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Στη σύσκεψη συμμετείχε και ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαμπος Κασίμης.

Παρουσιάστηκαν επίσης τα αποτελέσματα της μελέτης και της επενδυτικής στρατηγικής από στελέχη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που είχε αναλάβει την εκπόνησή της, και έγινε αναφορά στους κυριότερους λόγους που οδήγησαν στην διαμόρφωση χρηματοδοτικού κενού, καθώς και στην επενδυτική στρατηγική για τον περιορισμό του.

«Η χρηματοδότηση του πρωτογενούς τομέα βρίσκεται σε επίπεδο αναντίστοιχο με τη συμμετοχή του, τόσο στο ΑΕΠ όσο και στις εξαγωγές, καθώς έχει μειωθεί πλέον μόλις στο 1,5% της χρηματοδότησης στο σύνολο της οικονομίας», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κασίμης και συνέχισε θέτοντας ως στρατηγική προτεραιότητα, τη «συνολική αναθεώρηση του υφιστάμενου χρηματοπιστωτικού συστήματος στον αγροδιατροφικό τομέα, με την παροχή κινήτρων, και την ενεργοποίηση κατάλληλων χρηματοδοτικών μέσων και εργαλείων για τη διασφάλιση της απαραίτητης ρευστότητας και της δυνατότητας χρηματοδότησης του τομέα».

Από την πλευρά τους, τα στελέχη των τραπεζών υπογράμμισαν ότι η μελέτη κινήθηκε στη σωστή κατεύθυνση, καταγράφοντας τις αδυναμίες της αγοράς που υπάρχουν για τη χρηματοδότηση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των μικρών μεταποιητικών επιχειρήσεων.

Αναγνώρισαν ότι, παρά την σταδιακή άμβλυνση των λόγων που οδηγούν στη διαμόρφωση του χρηματοδοτικού κενού, υπάρχουν πράγματι δυσκολίες στην πρόσβαση του τομέα σε χρηματοδότηση, και χαιρέτησαν τις πρωτοβουλίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τη σχεδιαζόμενη επενδυτική στρατηγική, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ανάληψη σημαντικού μέρους του ρίσκου από πόρους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, δίνοντας κίνητρο στις τράπεζες να βελτιώσουν τους όρους χρηματοδότησης.

Στη συνάντηση έλαβαν μέρος η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, υψηλόβαθμα στελέχη όλων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ALPHA Τράπεζα, Τράπεζας Αττικής, Εθνική Τράπεζα, EUROBANK, Τράπεζα Πειραιώς), αξιωματούχοι των συνεταιριστικών τραπεζών Θεσσαλίας, Καρδίτσας, Παγκρήτιας και Χανίων, ενώ συμμετείχε και ο πρόεδρος του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) Α. Γεωργακάκης και εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018, 19:00