Μικρή αύξηση επιβατών στα λιμάνια

Μικρή αύξηση επιβατών στα λιμάνια

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα διακίνησης επιβατών, εμπορευμάτων και κινητών μονάδων στους Ελληνικούς λιμένες του Γ’ τριμήνου 2018. Ειδικότερα:

Η συνολική διακίνηση επιβατών στους ελληνικούς λιμένες το Γ΄ τρίμηνο 2018 σε σύγκριση με το Γ΄ τρίμηνο του 2017 παρουσίασε αύξηση κατά 1,3%. To αντίστοιχο διάστημα 2017-2016 παρατηρήθηκε αύξηση στη συνολική διακίνηση επιβατών κατά 9, 2%.

Η συνολική διακίνηση εμπορευμάτων στους ελληνικούς λιμένες το Γ΄ τρίμηνο 2018 σε σύγκριση με την διακίνηση του Γ΄ τριμήνου 2017 παρουσίασε αύξηση κατά 8,2%. 

Το αντίστοιχο διάστημα 2017-2016 παρατηρήθηκε μείωση στη συνολική διακίνηση εμπορευμάτων κατά 4,3%.

Η συνολική διακίνηση κινητών μονάδων (τροχοφόρων) στους Ελληνικούς λιμένες το Γ’ τρίμηνο 2018 σε σύγκριση με το Γ΄ τρίμηνο του 2017 παρουσίασε μείωση κατά 1,3%. Το αντίστοιχο διάστημα 2017-2016 σημειώθηκε αύξηση στη συνολική διακίνηση κινητών μονάδων κατά 5,1%.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2019, 14:04