Παράταση μέχρι τις 8 Οκτωβρίου για επενδύσεις σε οινοποιεία

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2018, 13:29
Παράταση μέχρι τις 8 Οκτωβρίου για επενδύσεις σε οινοποιεία
Μέχρι την επόμενη Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των προγραμμάτων επενδύσεων σε οινοποιεία.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ψηφιακή εφαρμογή της ιστοσελίδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Σημειώνεται πως μόνο εάν επισυναφθούν ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας, θα γίνει αποδεκτή η αίτηση, ενώ στην περίπτωση που δεν επισυνάπτονται δικαιολογητικά που αφορούν σε κριτήρια προτεραιότητας, τότε η αίτηση είναι επιλέξιμη, αλλά δεν βαθμολογείται για τα κριτήρια αυτά.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2018, 13:29