Περιφέρεια Αττικής: 12 εκατομμύρια ευρώ σε 76 νέες τουριστικές ΜμΕ

Περιφέρεια Αττικής: 12 εκατομμύρια ευρώ σε 76 νέες τουριστικές ΜμΕ
Με 11,82 εκατομμύρια ευρώ θα χρηματοδοτηθούν δεκάδες νέες τουριστικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο πλαίσιο των στοχευμένων παρεμβάσεων για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και ειδικότερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που προωθεί η Περιφέρεια Αττικής.

Συγκεκριμένα, θα χρηματοδοτηθούν 76 νέες τουριστικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ποσό ενίσχυσης από 40.000 έως 200.000 ευρώ ανά επιχείρηση, μέσω του σχετικού άξονα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 - 2020» και της πρόσκλησης «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων», την πράξη ένταξης της οποίας υπέγραψε η περιφερειάρχης Ρένα Δούρου.

Πρόκειται για μια στρατηγική επιλογή της Περιφέρειας Αττικής, η οποία εδώ και τέσσερα χρόνια δίνει συστηματικά έμφαση στην καινοτόμο επιχειρηματικότητα και την εξωστρέφεια, προκρίνοντας στρατηγικές συνέργειες με φορείς δημόσιας και ιδιωτικής επιχειρηματικότητας.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση έρχεται να συμπληρώσει τις πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Αττική, όπως η πρόσφατη στήριξη, με πόρους του ΠΕΠ Αττικής, συνεργατικών σχηματισμών (clusters) καινοτομίας με συνολικό προϋπολογισμό 6,6 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και η συμμετοχή στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ με πόρους ύψους 50 εκατομμύρια ευρώ.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019, 14:17