Προσωρινή συμφωνία Ευρωβουλής-Συμβουλίου για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό του 2019

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2018, 15:35
Προσωρινή συμφωνία Ευρωβουλής-Συμβουλίου για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό του 2019
Σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2019 κατέληξαν κατά τη διάρκεια αποφασιστικού τριμερούς διαλόγου την περασμένη Τρίτη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της Επιτροπής.

Η εν λόγω συμφωνία θα επιβεβαιωθεί την επόμενη εβδομάδα, κατά την τελευταία σύνοδο ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο για το 2018.

Όπως αναφέρει η Επιτροπή, προτεραιότητες για τον επόμενο προϋπολογισμό θα παραμείνουν η ανάπτυξη και η απασχόληση, η έρευνα και η καινοτομία.
Επιπλέον, σύμφωνα με τις προτάσεις που υπέβαλε η Επιτροπή τον Ιούνιο και τον Νοέμβριο του 2018, η αποτελεσματική διαχείριση της μετανάστευσης και των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης θα εξακολουθήσει επίσης να κυριαρχεί στον προϋπολογισμό του 2019.

«Η συμφωνία αυτή αποδεικνύει ότι, όταν είμαστε ενωμένοι, μπορούμε να παρέχουμε την προστιθέμενη αξία που ζητούν οι πολίτες μας. Επόμενος στόχος είναι ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός μας για μετά το 2020, και ελπίζω να διατηρηθούν και σε αυτές τις συζητήσεις η ενεργός συμμετοχή των τριών θεσμικών οργάνων και το εποικοδομητικό πνεύμα που επικράτησε κατά τις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό του 2019.

Θα πρέπει να εστιάσουμε στην έγκαιρη έγκρισή του για να μην ζημιωθούν οι επιστήμονες, οι σπουδαστές, οι επιχειρήσεις, οι γεωργοί και οι περιφέρειες της ΕΕ», δήλωσε σχετικά ο επίτροπος Γκίντερ Έτινγκερ, αρμόδιος για τον προϋπολογισμό και τους Ανθρώπινους Πόρους.

Ειδικότερα, ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2019 καθορίζεται σε 165,8 δισ. ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων (ποσά τα οποία μπορούν να συμφωνηθούν βάσει συμβάσεων εντός συγκεκριμένου έτους) και σε 148,2 δισ. ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών (ποσά που θα καταβληθούν).

Από αυτά, το ήμισυ περίπου (80,5 δισ. ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων) θα διατεθεί για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας, της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας. Ενδεικτικά, 12,3 δισ. ευρώ θα διατεθούν για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» (+10 % σε σύγκριση με το 2018), συμπεριλαμβανομένων 194 εκατ. ευρώ υπέρ της νέας κοινής επιχείρησης για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων, και 3,8 δισ. ευρώ για τη στήριξη δικτύων υποδομών μέσω του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη».

Επιπλέον, θα διατεθούν 57,2 δισ. ευρώ μέσω των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ) με στόχο να περιοριστούν οι οικονομικές αποκλίσεις, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και μεταξύ των κρατών μελών. Επιπλέον, θα διατεθούν 2,8 δισ. ευρώ στην εκπαίδευση μέσω του προγράμματος Erasmus+ (+20 % σε σύγκριση με το 2018), ενώ το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, με προγράματα εθελοντισμού ή εργασίας σε εθνικό επίπεδο και στο εξωτερικό θα στηριχθεί με 143 εκατ. ευρώ.

Στην πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων θα διατεθούν 350 εκατ. ευρώ μέσω με στόχο τη στήριξη των νέων στις περιοχές που πλήττονται από υψηλό ποσοστό ανεργίας.
Τα αγροτικά κονδύλια θα ανέλθουν στα 59,0 δισ. ευρώ, ενώ για την ασφάλεια και τη μετανάστευση θα διατεθούν σύμφωνα με την Επιτροπή, συμπληρωματικοί πόροι και θα εξασφαλιστεί η τήρηση των υποχρεώσεων της ΕΕ απέναντι στην Τουρκία για την φιλοξενία των προσφύγων.

Τέλος, όπως σημειώνει η Επιτροπή, η συμφωνία βασίζεται στην παραδοχή ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, μετά την αποχώρησή του από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που προβλέπεται για τις 30 Μαρτίου 2019, θα εξακολουθήσει να συνεισφέρει και να συμμετέχει στην εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ έως το τέλος του 2020, σαν να ήταν κράτος μέλος.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2018, 15:38