ΣΕΒ: 12+1 προκλήσεις για να μειώσουμε το χάσμα δεξιοτήτων στην Ελλάδα

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2018, 13:18
ΣΕΒ: 12+1 προκλήσεις για να μειώσουμε το χάσμα δεξιοτήτων στην Ελλάδα
Τις 12+1 προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει το σύστημα παραγωγής δεξιοτήτων στην Ελλάδα, τόσο από την πλευρά των δημοσίων πολιτικών, όσο και από την πλευρά των επιχειρήσεων και της παραγωγής, ώστε η χώρα μας και η κοινωνία μας να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας εξωστρεφούς, δυναμικής, τεχνολογικά προηγμένης και διεθνώς ανταγωνιστικής οικονομίας, περιγράφει και εντοπίζει σε Special Report του ο ΣΕΒ.

Όπως σημειώνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχάνων, "έχουμε μπροστά μας ως κοινωνία, ως οικονομία, ως επιχειρήσεις, ως εργαζόμενοι, ως άνεργοι, ως πολίτες, ως συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης μία μείζονα πρόκληση. Εν μέσω διεθνών τεχνολογικών και παραγωγικών ανακατατάξεων, να δράσουμε ώστε να μην εγκλωβιστεί και να μην καθηλωθεί η Ελλάδα, στις χώρες περιορισμένης παραγωγικής βάσης, χαμηλής προστιθέμενης αξίας, χαμηλών ειδικοτήτων και χαμηλών μισθών".

Στην έκθεσή του λοιπόν, ο ΣΕΒ παρουσιάζει προτάσεις για το πώς οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και στη δημιουργία μιας κρίσιμης μάζας γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αυξήσουν την παραγωγικότητά τους, θα τις καταστήσουν διεθνώς ανταγωνιστικές και επομένως, εταίρους σε διεθνείς αλυσίδες αξίας εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών, συμβάλλοντας έτσι στη συνολική οικονομική και κοινωνική ευημερία.

Για να τύχουν αυτά τα ζητήματα ενός συστηματικού δημοσίου διαλόγου, ο ΣΕΒ διοργανώνει την 1η Φεβρουαρίου 2018 Ημερίδα με τη συμμετοχή εκπροσώπων των επιχειρήσεων και των φορέων άσκησης πολιτικής. Τα ειδικότερα θέματα και οι παραπάνω προκλήσεις θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια της ημερίδας στα ακόλουθα τρία παράλληλα θεματικά εργαστήρια:

Θεματικό εργαστήριο 1: Το Οικοσύστημα Παραγωγής και Ζήτησης Δεξιοτήτων και οι Μοχλοί Ενδυνάμωσής του.

Θεματικό εργαστήριο 2: Η Επιχείρηση ως Κύτταρο Παραγωγής και Αξιοποίησης των Δεξιοτήτων των Εργαζομένων.

Θεματικό εργαστήριο 3: Μετάβαση από την Εκπαίδευση στην Απασχόληση: Ο Ρόλος των Επιχειρήσεων

"Είναι στραβός ο γιαλός;" Τι μας δείχνουν οι συγκρίσεις, οι εργαζόμενοι, οι επιχειρήσεις.

Πρόκληση 1: Ριζική μεταρρύθμιση και αναβάθμιση των συστημάτων εκπαίδευσης και παραγωγής δεξιοτήτων.

Πρόκληση 2: Ανάγκη για ανάπτυξη επαγγελματικών και οριζόντιων δεξιοτήτων. Τι θεωρούν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις;

Πρόκληση 3: Η μετάβαση στην ψηφιακή οικονομία και η ανάγκη ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων.

Πρόκληση 4: Επανασχεδιασμός και αναβάθμιση της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με ενεργό συμμετοχή των επιχειρήσεων.

Πρόκληση 5: Συμμετοχή φοιτητών και αποφοίτων σε προγράμματα πρακτικής άσκησης για εργασιακή εμπειρία και δεξιότητες, οριζόντιες και επαγγελματικές.

Πρόκληση 6: Συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση ανέργων για επανένταξη στην αγορά εργασίας.

Για να μην "αρμενίζουμε στραβά": Πως ο σύγχρονος επιχειρηματικός τομέας μπορεί να συμβάλει και να ηγηθεί στην αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και των δεξιοτήτων της ελληνικής οικονομίας.

Πρόκληση 7: Ενδυνάμωση της πρακτικής άσκησης νέων σε περιβάλλον για την ανάληψη πρωτοβουλιών από τις επιχειρήσεις.

Πρόκληση 8: Η μαθητεία, θεμελιώδες συστατικό της αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Πρόκληση 9: Συνεργασία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επιχειρήσεων προς διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην απασχόληση.

Πρόκληση 10: Για τις διεθνώς ανταγωνιστικές επιχειρήσεις η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού τους είναι μια άμεσης προτεραιότητας συνεχής διαδικασία.

Πρόκληση 11: Αξιοποίηση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων των επιχειρήσεων με εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.

Πρόκληση 12: Ο ρόλος των Διευθύνσεων Ανθρώπινου Δυναμικού στη μετάβαση προς την 4η Βιομηχανική Επανάσταση (Industry 4.0).

Πρόκληση 13: Εμπέδωση της συστημικής διοίκησης για την ενσωμάτωση των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αλυσίδες αξίας.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2018, 13:33