ΣΕΒ: Ενθαρρύνονται οι επενδύσεις της βιομηχανίας σε Οινόφυτα και Ασπρόπυργο

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2019, 16:11
ΣΕΒ: Ενθαρρύνονται οι επενδύσεις της βιομηχανίας σε Οινόφυτα και Ασπρόπυργο

Οι διατάξεις για την εξυγίανση της βιομηχανικής περιοχής των Οινοφύτων και την αδειοδότηση των άτυπων συγκεντρώσεων εφοδιαστικής αλυσίδας που περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ενθαρρύνουν ένα ισχυρό αναπτυξιακό μέλλον, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των επιχειρήσεων, ενώ μπορούν να αποτελέσουν οδηγό για την ανάπτυξη της παραγωγικής βάσης μέσα σε οργανωμένες περιοχές.

Επίσης, δείχνουν το δρόμο για τη συνεργασία δημόσιου - ιδιωτικού τομέα στην απλοποίηση του επενδυτικού περιβάλλοντος.

Αυτά επισημαίνει ο ΣΕΒ με αφορμή την ψήφιση των ρυθμίσεων από τη Βουλή, σημειώνοντας ότι με το νομοσχέδιο υλοποιούνται ορισμένες πάγιες θέσεις του για τα επιχειρηματικά πάρκα (περισσότερες από τις μισές από τις 58 προτάσεις του ΣΕΒ στο πλαίσιο μελέτης που του είχε αναθέσει το υπουργείο), για τα επενδυτικά κίνητρα για κέντρα κοινών υπηρεσιών, για την απλοποίηση κίνητρων του αναπτυξιακού νόμου, για την ενσωμάτωση ευρωπαϊκής οδηγίας για το εμπορικό απόρρητο κ.τ.λ.

Ειδικότερα για τη βιομηχανία και την εφοδιαστική αλυσίδα:

- Εισάγονται διατάξεις για την αδειοδότηση κέντρων αποθήκευσης και διανομής, βάσει των προβλέψεων του Ν4302/14, που σήμερα λειτουργούν σε άτυπες συγκεντρώσεις. Παράδειγμα τέτοιας περιοχής είναι ο Ασπρόπυργος που σήμερα στεγάζει περίπου το 45% του κλάδου.

- Στην ευρύτερη περιοχή των Οινοφύτων τίθενται οι βάσεις για την εξυγίανση και τη μελλοντική ανάπτυξη της βιομηχανίας μέσω του νέου Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης. Σημειώνεται ότι στα Οινόφυτα βρίσκονται περισσότερες από 1.000 επιχειρήσεις και παράγεται το 1/3 του βιομηχανικού ΑΕΠ της χώρας. Με τις νέες διατάξεις η περιοχή οργανώνεται πολεοδομικά καθώς προβλέπεται κατάρτιση πολεοδομικής μελέτης, μέσω της οποίας θα εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι κοινόχρηστοι χώροι και κοινωφελείς λειτουργίες.

- Αναβαθμίζεται το φυσικό περιβάλλον καθώς προωθείται συνδυαστικά με την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) ΛΑΠ Ασωπού της Περιφέρειας Στερεάς, η περιβαλλοντική αποκατάσταση της περιοχής (δηλαδή έργα περιβαλλοντικής αναβάθμισης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020). Επίσης, δίνονται νέες προοπτικές για την επέκταση των εγκατεστημένων επιχειρήσεων και την αναβάθμιση των υποδομών τους βάσει της νομοθεσίας για τα επιχειρηματικά πάρκα (συντελεστές δόμησης, ποσοστά κάλυψης, ταχεία αδειοδότηση, φορολογικά κίνητρα) και τέλος, εξασφαλίζεται η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός αναγκαίων δικτύων υποδομής, τεχνολογίας και μεταφορών που επίσης παρουσιάζουν σημαντικά προβλήματα.

Σημειώνεται ότι όσες επιχειρήσεις εντάσσονται στο ΕΠ Εξυγίανσης, θα κληθούν να εισφέρουν σε γη και σε χρήμα. Ειδικότερα, η εισφορά σε γη ορίζεται στο 20% της έκτασης πριν από την πολεοδόμηση, ενώ σε περιπτώσεις που για πολεοδομικούς λόγους δεν γίνεται να εξευρεθεί το συγκεκριμένο ποσοστό, αυτό μπορεί να μειωθεί.

Η εισφορά σε χρήμα θα υπολογίζεται στο εμβαδόν της ιδιοκτησίας πριν από την πολεοδόμηση και προβλέπεται να ανέρχεται στο 15% της αξίας που έχει κατά τον χρόνο έγκρισης της πράξης εφαρμογής.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2019, 16:11