ΣΕΒ: Οι εργασιακές μεταρρυθμίσεις απορρύθμισαν την αγορά εργασίας

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2018, 14:19
ΣΕΒ: Οι εργασιακές μεταρρυθμίσεις απορρύθμισαν την αγορά εργασίας
Το πακέτο των εργασιακών μεταρρυθμίσεων που εφαρμόστηκε στο πλαίσιο των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής οδήγησε σε μείωση των πραγματικών ετήσιων μισθών κατά 18%, αύξηση της μερικής απασχόλησης κατά 28%, αύξηση της ανεργίας στο 27,9% (60% μεταξύ των νέων), μείωση της κάλυψης από συλλογικές συμβάσεις εργασίας, από περίπου 85% σε λιγότερο από το 30% του εργατικού δυναμικού ενώ οι ατομικές συμβάσεις χωρίς την προστασία των συλλογικών διαπραγματεύσεων αποτελούσαν το μεγαλύτερο μέρος της πραγματικότητας της απασχόλησης του εργατικού δυναμικού.

Τα στοιχεία αυτά, σύμφωνα με τον ΣΕΒ, παρουσίασε τον περασμένο Ιούνιο η υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στη συνεδρίαση της Επιτροπής Διεθνών Κανόνων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) για την ελευθερία των συλλογικών διαπραγματεύσεων στην Ελλάδα.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ετήσιας συνόδου της Διεθνούς Συνδιάσκεψης Εργασίας με αφορμή την αναφορά που υπέβαλε ο ΣΕΒ για την κατάσταση της υποχρεωτικής διαιτησίας στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με σχετική έκθεση του ΣΕΒ, που έδωσε στη δημοσιότητα τα πρακτικά της συνεδρίασης, η Επιτροπή εξέφρασε την ανησυχία της σχετικά με τις τοποθετήσεις της Κυβέρνησης για το σύστημα υποχρεωτικής διαιτησίας και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία έκρινε ότι η διάταξη του Νόμου 4046, που ανέστειλε την μονομερή προσφυγή στην υποχρεωτική διαιτησία, είναι αντισυνταγματική.

Κάλεσε επίσης την κυβέρνηση να εξασφαλίσει ότι η μονομερής προσφυγή στην υποχρεωτική διαιτησία ως μέσο αποφυγής των ελευθέρων και εκούσιων συλλογικών διαπραγματεύσεων προβλέπεται μόνο σε πολύ περιορισμένες περιπτώσεις και ότι οι δημόσιες αρχές απέχουν από πράξεις παρέμβασης, οι οποίες περιορίζουν το δικαίωμα για ελεύθερες και εκούσιες συλλογικές διαπραγματεύσεις, ή εμποδίζουν την νόμιμη άσκηση τους.

Η υπουργός υπενθύμισε ότι η κατάργηση της μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία που επιχειρήθηκε το 2012 από την προηγούμενη κυβέρνηση κρίθηκε αντισυνταγματική από το ΣτΕ με απόφαση του 2014 και πρόσθεσε - πάντα κατά την έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα ο ΣΕΒ - ότι:

«Το υπουργείο Εργασίας σχεδίαζε να εισαγάγει περαιτέρω τροποποιήσεις στη διαιτησία, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των ελεύθερων διαπραγματεύσεων και των διαπραγματεύσεων καλής πίστης μεταξύ των μερών και την ενίσχυση της διαδικασίας μεσολάβησης.

Μέσω τέτοιων τροποποιήσεων στη διαδικασία της μεσολάβησης, αναμένεται ότι οι ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις θα ενισχυθούν περαιτέρω και ότι η διαιτησία θα περιοριστεί στο να διαδραματίσει συμπληρωματικό ρόλο, σύμφωνα με τις συστάσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, διατηρώντας παράλληλα τις συνταγματικές ιδιαιτερότητες της Ελλάδας».

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2018, 14:21