ΣΕΒ: Πέντε απαραίτητες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της εξωστρέφειας

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2018, 14:22
ΣΕΒ: Πέντε απαραίτητες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της εξωστρέφειας
Πέντε παρεμβάσεις για την ενίσχυση της εξωστρέφειας ανέδειξαν ως απαραίτητες ο ΣΕΒ, το Enterprise Greece, η ΚΕΕ, ο ΠΣΕ, ο ΣΕΒΕ και ο ΣΕΚ, σε συνάντηση που είχαν στα γραφεία του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών.

Κοινή διαπίστωση των φορέων είναι ότι οι εξαγωγικές επιδόσεις αγαθών της χώρας βελτιώνονται μεν (17,8% του ΑΕΠ το 2017 έναντι 10,5% το 2010), αλλά υπολείπονται σημαντικά από επιδόσεις άλλων χωρών που έχουν εξέλθει από οικονομικές κρίσεις (πχ 30,3% στην Πορτογαλία και 65,5% στην Ιρλανδία).

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις:

Α. Δράσεις άμεσης εφαρμογής και ωφέλειας

1. Αποτελεσματικός συντονισμός των φορέων του δημοσίου με τις προτεραιότητες των εξαγωγικών επιχειρήσεων. Ο συντονισμός αφορά σε επιχειρηματικές αποστολές, συμμετοχή της χώρας σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις, κυβερνητικές αποστολές με εμπορικό χαρακτήρα, προτεραιότητα της οικονομικής διπλωματίας στις χώρες-στόχους των εξαγωγικών επιχειρήσεων.

2. Μεγαλύτερη εστίαση της δημόσιας χρηματοδότησης (ΕΣΠΑ) στις πραγματικές ανάγκες των εξαγωγικών επιχειρήσεων συμπληρωματικά με τις εμπορικές εκθέσεις στο εξωτερικό.
Ενδεικτικά, οι εξαγωγικές επιχειρήσεις έχουν μεγαλύτερη ανάγκη στήριξης στις διεθνείς επιχειρηματικές αποστολές, στη δημιουργία εξαγωγικών συμπράξεων, στην προώθηση νέων καινοτόμων εξαγωγικών προϊόντων, στην πρόσβαση σε αγορές με ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, στη βελτίωση των εξαγωγικών επιδόσεων με κατάλληλα κίνητρα, αλλά και διοργάνωση διεθνών εμπορικών εκθέσεων στην Ελλάδα.

3. Άρση εξαγωγικών αντικινήτρων όπως καθυστερήσεις στις επιστροφές ΦΠΑ στις εξαγωγικές επιχειρήσεις, ωράρια λειτουργίας τελωνείων, καθυστέρηση στην έναρξη λειτουργίας της ενιαίας τελωνειακής θυρίδας, κόστος χρηματοδότησης εξαγωγών αλλά και ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων.

Β. Μεσοπρόθεσμες δράσεις

4. Οριστικοποίηση εθνικής στρατηγικής εξωστρέφειας, ένα πάγιο και διαχρονικό αίτημα της εξαγωγικής κοινότητας που παραμένει σε εκκρεμότητα.

5. Πάταξη του λαθρεμπορίου που δημιουργεί ισχυρό αθέμιτο ανταγωνισμό στις ελληνικές επιχειρήσεις.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2018, 14:22