ΣΒΕ: Μέχρι τις 17 Μαΐου οι αιτήσεις συμμετοχής σε επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 25 Απριλίου 2019, 05:27
ΣΒΕ: Μέχρι τις 17 Μαΐου οι αιτήσεις συμμετοχής σε επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων

Προθεσμία μέχρι τις 17 Μαΐου έχουν όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα κατάρτισης «Συμβουλευτική και Κατάρτιση ανέργων σε παραγωγικούς τομείς της RIS3 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», επισημαίνει ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδας (ΣΒΕ), υπογραμμίζοντας ότι οι ωφελούμενοι θα είναι 650 άτομα. Ο ΣΒΕ έχει αναλάβει δικαιούχος υλοποίησης του προαναφερόμενου προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση, πρακτική άσκηση, συμβουλευτική υποστήριξη και πιστοποίηση προσόντων και δεξιοτήτων.

Το πρόγραμμα κατάρτισης, σύμφωνα με τον ΣΒΕ, έχει συνολική διάρκεια κατά μέσο όρο 250 ώρες, εκ των οποίων 180 έως 220 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 30 έως 40 ώρες πρακτική άσκηση. Η αποζημίωση κάθε ωφελούμενου για κάθε ώρα κατάρτισης είναι πέντε ευρώ και έως 1.250 ευρώ για την πλήρη παρακολούθηση του προγράμματος. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί ισόρροπα στις επτά περιφερειακές ενότητες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα: Θεσσαλονίκης, Σερρών, Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας, Χαλκιδικής, Κιλκίς. Δικαιούχοι να συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι άνεργοι, κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης, οι οποίοι πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

*να είναι εγγεγραμμένοι/ες άνεργοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα από το εάν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι, όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

*να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα  

*να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και 

*να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. 

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων γίνεται μέσω του διαδικτυακού συνδέσμου www.trainingris3.gr. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την παροχή συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού, με περιεχόμενο τη διερεύνηση αναγκών, τον προσωπικό και επαγγελματικό απολογισμό, την υποστήριξη της προσωπικής και της επαγγελματικής ανάπτυξης, την ανάπτυξη και επεξεργασία του ατομικού σχεδίου δράσης για τους ωφελούμενους του προγράμματος. 

Παράλληλα, το επιδοτούμενο πρόγραμμα αφορά στην υλοποίηση 11 προγραμμάτων κατάρτισης, σε οριζόντιες δεξιότητες ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, καθώς και κατάρτισης σε εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα που αφορούν είτε στο περιεχόμενο και στις ανάγκες δυναμικών επαγγελμάτων σε παραγωγικούς τομείς της περιφερειακής RIS3 είτε και στην ανάδειξη, εισαγωγή και εκμετάλλευση καινοτομιών στο πλαίσιο σύνταξης, μελλοντικά, από τους ωφελούμενους επιχειρησιακών σχεδίων για την πιθανή έναρξη δικής τους επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Μέσω παρακολούθησης του προγράμματος, επιτυγχάνεται η πιστοποίηση προσόντων και δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ σε εξειδικευμένα ή οριζόντια αντικείμενα, ανάλογα με το περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτισης που θα παρακολουθήσουν.

Τονίζεται, δε, ότι μέσω του προγράμματος προβλέπεται η παροχή εξειδικευμένης συμβουλευτικής ανάπτυξης επιχειρηματικότητας, μέσω ατομικών συνεδριών, με στόχο την υποστήριξη των ωφελούμενων ώστε να μπορούν να εκπονούν τα δικά τους επιχειρησιακά σχέδια. 

Το επιδοτούμενο πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

 

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 25 Απριλίου 2019, 05:28