Τι ισχύει για τις επιχειρήσεις μετά τη νέα χαλάρωση capital control

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2018, 14:29
Τι ισχύει για τις επιχειρήσεις μετά τη νέα χαλάρωση capital control
Ένα πλέγμα αλλαγών ισχύει από το πρωί και για τις συναλλαγές των επιχειρήσεων με το τραπεζικό σύστημα, μετά την μείωση των κεφαλαιακών ελέγχων, που ισχύουν από το πρωί.

Έτσι, για επιχειρήσεις ισχύει:

- Η έναρξη αποδοχής συναλλαγών με πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες, εφόσον η επιχείρηση καταρτίσει σύμβαση με τράπεζα, ίδρυμα πληρωμών ή/και ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που λειτουργεί στην Ελλάδα. Σε αυτήν την περίπτωση, επιτρέπεται το άνοιγμα νέου λογαριασμού για την εκκαθάριση συναλλαγών καρτών με βάση τη νέα αυτή σύμβαση.

Αντίθετα, απαγορεύεται η κατάρτιση συμβάσεων αποδοχής συναλλαγών με κάρτες πληρωμών, εφόσον η εκκαθάρισή τους πραγματοποιείται με πίστωση λογαριασμού της επιχείρησης, ο οποίος τηρείται σε τράπεζα, ίδρυμα πληρωμών ή/και ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος εκτός Ελλάδος.

Η εκκαθάριση των συναλλαγών με κάρτες πληρωμών, ελληνικών και ξένων, θα γίνεται με πίστωση του λογαριασμού της επιχείρησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική σύμβαση επιχείρησης - τράπεζας.

Απαγορεύεται στις επιχειρήσεις που έχουν εγκατεστημένο POS να αρνηθούν συναλλαγές με κάρτες. Όποιος αρνείται την πληρωμή με πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες τιμωρείται, με βαρύτατα πρόστιμα ή/και φυλάκιση, κατά τις διατάξεις: των άρθρων 288 παρ. 1 και 452 του Ποινικού Κώδικα, του άρθρου 13α του ν. 2251/1994 (Α΄ 191), του άρθρου 18 α ν. 146/1914 (Α΄ 21) και του άρθρου 19 ν. 4177/2013 (Α΄ 173).

- Για την πληρωμή εισαγωγών (διαδικασία υποβολής και έγκρισης αιτημάτων μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό από νομικά πρόσωπα και επιτηδευματίες στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων) προβλέπει η Απόφαση υπ’ αριθμ. 26/15.11.2017 (ΦΕΚ Β΄ 4050) της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.

- Επιτρέπεται η πληρωμή βάσει εγγυητικών επιστολών.

- Απαγορεύεται η καταβολή χρηματικής απαίτησης κατασχεθείσας εις χείρας τράπεζας σε μετρητά. Σε περίπτωση κατάσχεσης χρηματικής απαίτησης εις χείρας τράπεζας, της Τράπεζας της Ελλάδος ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ως τρίτου, το ποσό είτε καταβάλλεται με έκδοση επιταγής είτε πιστώνεται υποχρεωτικά σε τραπεζικό λογαριασμό του κατασχόντος, που τηρείται στην ίδια ή σε άλλη τράπεζα.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2018, 14:29