Τι περιλαμβάνει η νέα εμπορική συμφωνία Ε.Ε. - Μεξικού

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018, 04:42
Τι περιλαμβάνει η νέα εμπορική συμφωνία Ε.Ε. - Μεξικού
Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μεξικό κατέληξαν το Σάββατο σε συμφωνία, σύμφωνα με την οποία ουσιαστικά όλο το εμπόριο αγαθών μεταξύ των δύο πλευρών θα είναι πλέον αδασμολόγητο, περιλαμβανομένου και του γεωργικού τομέα.

Η συμφωνία είναι αποτέλεσμα δύο χρόνων διαπραγματεύσεων και αναθεωρεί την υπάρχουσα συμφωνία του 2000, λαμβάνοντας υπ' όψιν τα νέα δεδομένα του διεθνούς εμπορίου και τις αρχές και αξίες της Ε.Ε., «ενισχύοντας τον ηγετικό της ρόλο στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον».

Η απλούστευση των τελωνειακών διαδικασιών θα ωφελήσει την ενωσιακή βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων των κλάδων των φαρμάκων, των μηχανημάτων και του εξοπλισμού μεταφορών, τονίζεται στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Ε.Ε. και το Μεξικό δεσμεύθηκαν επίσης ότι θα εκπληρώσουν αποτελεσματικά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή.

Πρόκειται ακόμη για την πρώτη εμπορική συμφωνία της Ε.Ε. που αναφέρεται στην καταπολέμηση της διαφθοράς στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα.

«Με τη σημερινή συμφωνία, το Μεξικό προστίθεται, μαζί με τον Καναδά, την Ιαπωνία και τη Σιγκαπούρη, στον συνεχώς μακρύτερο κατάλογο εταίρων που είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν με την Ε.Ε. για την προάσπιση του ανοικτού, δίκαιου και βασιζόμενου σε κανόνες εμπορίου» δήλωσε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ.

Η επίτροπος Εμπορίου Σεσίλια Μάλμστρομ τόνισε ότι «μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια η Ε.Ε. και το Μεξικό κατέληξαν σε συμφωνία που ανταποκρίνεται στις οικονομικές και πολιτικές προκλήσεις του 21ου αιώνα. Ανοίγουμε πλέον ένα νέο κεφάλαιο στη μακροχρόνια και εποικοδομητική σχέση μας, που θα τονώσει το εμπόριο και θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Η σημερινή συμφωνία στέλνει επίσης ένα ηχηρό μήνυμα στους άλλους εταίρους ότι οι υφιστάμενες εμπορικές σχέσεις μπορούν να εκσυγχρονιστούν όταν και οι δύο πλευρές πιστεύουν ακλόνητα στα οφέλη που συνεπάγονται οι ανοικτές αγορές και το ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο».

Ειδικά για τη Γεωργία, ο αρμόδιος επίτροπος Φιλ Χόγκαν είπε ότι «η συμφωνία αυτή δημιουργεί νέες εξαγωγικές ευκαιρίες για τα υψηλής ποιότητας τρόφιμα και ποτά μας, κάτι που με τη σειρά του θα τονώσει την απασχόληση και την ανάπτυξη στην Ευρώπη, ιδίως στις αγροτικές περιοχές».

Τα βασικά στοιχεία της συμφωνίας

1) Οι εξαγωγές γεωργικών προϊόντων από την Ε.Ε., όπως τα πουλερικά, το τυρί, η σοκολάτα, τα ζυμαρικά και το χοιρινό κρέας, πρόκειται να ωφεληθούν περισσότερο.

Ειδικότερα, η συμφωνία:

- θα παρέχει προτιμησιακή πρόσβαση σε πολλά τυριά, όπως το Gorgonzola και το Roquefort, στα οποία επιβάλλονται σήμερα δασμοί έως 20 %, και εξασφαλίζει σημαντική πρόσβαση για πρώτη φορά σε πολλά άλλα στο πλαίσιο ετήσιων ποσοστώσεων

- θα εγγυάται τις εξαγωγές σημαντικών ποσοτήτων γάλακτος σε σκόνη σε μία από τις μεγαλύτερες αγορές: αρχικά, μόλις τεθεί σε ισχύ η συμφωνία, 30 000 τόνοι και, έπειτα από πέντε έτη, 50 000 τόνοι

- θα επιτρέπει στην Ε.Ε. να αυξήσει σημαντικά τις εξαγωγές χοιρινού κρέατος στο Μεξικό, χωρίς δασμούς σε όλα, ουσιαστικά, τα χοιρινά προϊόντα

- θα καταργεί τους δασμούς σε προϊόντα όπως η σοκολάτα (σήμερα έως 30 %) και τα ζυμαρικά (σήμερα έως 20 %).

- θα παρέχει προστασία από τις απομιμήσεις σε 340 διακριτά ευρωπαϊκά τρόφιμα και ποτά στο Μεξικό, τις λεγόμενες γεωγραφικές ενδείξεις, όπως το τυρί Comt από τη Γαλλία, το τυρί Queijo So Jorge από την Πορτογαλία, το αλλαντικό Szegedi szalmi από την Ουγγαρία και τα δαμάσκηνα Magiun de prune Topoloveni από τη Ρουμανία. Αυτό σημαίνει ότι οι παραγωγοί παραδοσιακών εδεσμάτων δεν θα είναι αναγκασμένοι να έρχονται αντιμέτωποι με τα αντίγραφα προϊόντων και ότι οι καταναλωτές, όταν πραγματοποιούν τέτοιες αγορές, θα μπορούν να είναι σίγουροι ότι αγοράζουν αυθεντικά προϊόντα.

2) Η συμφωνία περιλαμβάνει ένα συνολικό κεφάλαιο το οποίο καθορίζει τα υψηλότερα πρότυπα εργασίας, ασφάλειας, και προστασίας του περιβάλλοντος και των καταναλωτών ιδίως τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν και οι δύο πλευρές στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή.

Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης ρητή αναφορά στην αρχή της προφύλαξης, η οποία επιτρέπει στην Ε.Ε. να διατηρεί εκτός της αγοράς της προϊόντα για τα οποία δεν υπάρχει επιστημονική βεβαιότητα ότι είναι ασφαλή.

Θα είναι επίσης η πρώτη εμπορική συμφωνία της Ε.Ε. που θα περιλαμβάνει διατάξεις για την πάταξη της διαφθοράς, προβλέποντας μέτρα για την καταπολέμηση της δωροδοκίας και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

3) Η συμφωνία παρέχει στις επιχειρήσεις αμοιβαία πρόσβαση στις αγορές δημοσίων συμβάσεων τόσο στην Ε.Ε. όσο και στο Μεξικό. Οι ευρωπαϊκές και οι μεξικανικές επιχειρήσεις θα αντιμετωπίζονται ισότιμα, ανεξάρτητα από το αν υποβάλλουν προσφορά στο Μεξικό ή στην Ε.Ε.

4) Διασφαλίζεται από κοινού υψηλό επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Το γεγονός αυτό προστατεύει την ενωσιακή έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και τα προαναφερθέντα 340 παραδοσιακά εδέσματα της Ε.Ε. και εγγυάται τη δίκαιη αμοιβή των Ευρωπαίων καλλιτεχνών.

5) Η νέα συμφωνία ανοίγει το εμπόριο υπηρεσιών, όπως είναι οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, οι μεταφορές, το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι τηλεπικοινωνίες. Επιπλέον, θα συμβάλει στη διαμόρφωση ευνοϊκού περιβάλλοντος για μια οικονομία βασισμένη στη γνώση και το ψηφιακό εμπόριο.

6) Όσον αφορά στην προστασία των επενδύσεων, η συμφωνία περιλαμβάνει το νέο Σύστημα Επενδυτικών Δικαστηρίων της Ε.Ε., εξασφαλίζοντας τη διαφάνεια και το δικαίωμα των κυβερνήσεων να θεσπίζουν ρυθμίσεις με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Επίσης, θα μεριμνήσει ώστε το Μεξικό και η Ε.Ε. να συνεργαστούν για τη δημιουργία ενός πολυμερούς επενδυτικού δικαστηρίου.

Η Επιτροπή θα υποβάλει τη συμφωνία προς έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι διαπραγματεύσεις για τη νέα συμφωνία με το Μεξικό ξεκίνησαν τον Μάιο του 2016 βάσει των οδηγιών διαπραγμάτευσης του Συμβουλίου.

Το 1997 το Μεξικό ήταν η πρώτη χώρα της Λατινικής Αμερικής που υπέγραψε συνολική συμφωνία με την Ε.Ε. Η συμφωνία εκείνη τέθηκε σε ισχύ το 2000 και θα αντικατασταθεί από τη νέα συμφωνία μόλις αυτή κυρωθεί.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018, 04:43