Το 70% των νέων στη Βουλγαρία πιστεύει ότι το βιοτικό του επίπεδο είναι επαρκές

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2019, 14:18
Το 70% των νέων στη Βουλγαρία πιστεύει ότι το βιοτικό του επίπεδο είναι επαρκές
Το 70% των νέων στη Βουλγαρία πιστεύει ότι το βιοτικό του επίπεδο είναι επαρκές, σύμφωνα με ετήσια έκθεση για τη νεολαία για το 2017, που υποβλήθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και εγκρίθηκε από τη Βουλή.

Το 2017, ο αριθμός των μαθητών που εγκαταλείπουν το σχολείο μειώθηκε σε 2,7% (ή 20.092) από 2,9% το 2016 (ή 21.170).

Οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που συνεχίζουν να σπουδάζουν στη Βουλγαρία είναι 51% και σε ποσοστό 14% συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους στο εξωτερικό.

Η ανεργία μεταξύ των νέων έχει μειωθεί κατά 16%, ενώ οι νεαροί εργαζόμενοι σε ποσοστό άνω του 50% δηλώνουν ότι κατάφεραν να βρουν εύκολα δουλειά.

Το 63% των κατοίκων της υπαίθρου πιστεύει ότι μπορεί να αποκτήσει καλή εκπαίδευση στην περιοχή του.

Στη Σόφια το 79% των ερωτηθέντων είναι της άποψης ότι μπορεί να αποκτήσει καλή εκπαίδευση και μόνο το 11% εκτιμά ότι δεν μπορεί.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2019, 14:18