Το δημογραφικό προφίλ των εργαζομένων στην Ελλάδα

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 5 Απριλίου 2018, 19:39
Το δημογραφικό προφίλ των εργαζομένων στην Ελλάδα
Οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 53,53% των ασφαλισμένων στο σύνολο των επιχειρήσεων και το 52,71% στις κοινές επιχειρήσεις. Στους εργαζομένους με πλήρη απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις, οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 56,49%, ενώ με μερική απασχόληση το 44,70%.

Στο σύνολο των επιχειρήσεων, το 22,08% των ασφαλισμένων είναι έως 29 ετών και 52,48% έως 39 ετών. Επίσης, το 71,52% του συνόλου των ασφαλισμένων είναι ηλικίας 25 έως 49 ετών, στις κοινές επιχειρήσεις 71,63% και στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 65,17%.

Τέλος, στο σύνολο των επιχειρήσεων, το 18,41% των ασφαλισμένων είναι 50 έως 64 ετών, στις κοινές επιχειρήσεις 18,16% και στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 32,06%.

Στο σύνολο των ασφαλισμένων, το 88,72% έχει ελληνική υπηκοότητα, το 2,15% άλλης χώρας Ε.Ε. και το 9,13% χώρας εκτός Ε.Ε.

Στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις, το 89,32% έχει ελληνική υπηκοότητα, το 2,15% άλλης χώρας Ε.Ε. και το 8,53% χώρας εκτός Ε.Ε., ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 55,45%, 2,28% και 42,27%.

Οι αλλοδαποί άνδρες αντιπροσωπεύουν το 12,64% των ασφαλισμένων ανδρών και οι αλλοδαπές γυναίκες το 9,72% των ασφαλισμένων γυναικών.

Στο σύνολο των αλλοδαπών ασφαλισμένων, το 52,36% έχει αλβανική υπηκοότητα.

Στους αλλοδαπούς άνδρες, το 54,45% είναι αλβανικής υπηκοότητας, ακολουθούν οι υπήκοοι του Πακιστάν με 9,24%, και του Μπανγκλαντές με 4,64%.

Στις αλλοδαπές γυναίκες, το 49,23% είναι αλβανικής υπηκοότητας, ακολουθούν οι ασφαλισμένες βουλγαρικής υπηκοότητας με 9,96% και ρουμανικής με 7,21%.

Η οικονομική δραστηριότητα των ασφαλισμένων έχει ως εξής:

Στο σύνολο των ασφαλισμένων, το 21,01% απασχολείται στον κλάδο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», το 17,87% στον κλάδο «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» και το 12,57% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες». Το 21,63% των ασφαλισμένων με ελληνική υπηκοότητα απασχολείται στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», το 15,85% σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» και το 12,19% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες». Το 38,16% των ασφαλισμένων με υπηκοότητα άλλης χώρας Ε.Ε. απασχολείται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», το 13,84% στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» και το 11,58% στη «Διαχείριση ακίνητης περιουσίας».

Στους ασφαλισμένους αλβανικής υπηκοότητας, το 35,87% εργάζεται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», το 16,11% στις «Κατασκευές» και το 14,86% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες».

Στους υπόλοιπους αλλοδαπούς ασφαλισμένους, πλην αυτών της Ε.Ε. και των Αλβανών υπηκόων, το 26,94% απασχολείται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», το 20,94% στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» και το 19,93% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες».

Από τους εργαζομένους στις «Κατασκευές», το 29,35% είναι αλλοδαποί, ενώ στον συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 4,03% των ασφαλισμένων.

Από τους εργαζομένους σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», το 21,30% είναι αλλοδαποί, ενώ στον συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 17,87% των ασφαλισμένων.

Ακόμη, από τους εργαζομένους στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες», το 13,97% είναι αλλοδαποί, ενώ στον συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 12,57% των ασφαλισμένων.

Η κατηγορία επαγγέλματος στην οποία απασχολείται ο μεγαλύτερος αριθμός ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις είναι «Υπάλληλοι Γραφείου» με ποσοστό 21,47%. Το 25,61% των ασφαλισμένων με ελληνική υπηκοότητα είναι «Υπάλληλοι Γραφείου», το 23,82% είναι «Απασχολούμενοι στην Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές», ενώ το 13,54% είναι «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες». Το 31,83% των ασφαλισμένων με υπηκοότητα άλλης χώρας Ε.Ε. απασχολείται στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές», το 28,32% είναι «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες» και το 19,08% «Υπάλληλοι Γραφείου».

Οι ασφαλισμένοι αλβανικής υπηκοότητας, στη συντριπτική τους πλειονότητα (46,32%), απασχολούνται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες», το 29,28% απασχολείται στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές» και το 8,17% ως «Ειδικευμένοι Τεχνίτες».

Σχετικά με τους υπόλοιπους αλλοδαπούς ασφαλισμένους, πλην αυτών της Ε.Ε. και των Αλβανών υπηκόων, το 39,74% απασχολείται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες», το 24,71% στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές» και το 11,41% ως «Υπάλληλοι Γραφείου».

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 5 Απριλίου 2018, 19:39