Τροπολογία και για τμηματικές κατεδαφίσεις στο Ελληνικό

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2020, 16:04
Τροπολογία και για τμηματικές κατεδαφίσεις στο Ελληνικό

Τη δυνατότητα τμηματικής υλοποίησης των εργασιών κατεδάφισης και των εγκαταστάσεων (κτηρίων και εν γένει κτισμάτων και κατασκευών), που βρίσκονται εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο: «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις».

Η τροπολογία προβλέπει για την υλοποίηση των τμηματικών κατεδαφίσεων τη δυνατότητα έκδοσης περισσοτέρων αποφάσεων από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ενώ αναφέρεται ότι η εκτέλεση των κατεδαφίσεων είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί εντός πενταετίας από την έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων (οι οποίες επέχουν θέση άδειας κατεδάφισης).

Σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αναφέρεται, «εκδίδονται διαπιστωτικές πράξεις από το Γραφείο Ελληνικού και εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης, μετά την έκδοση των οποίων ή σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται η έναρξη των εργασιών κατεδάφισης. Οι διαπιστωτικές πράξεις δύναται να εκδίδονται ενιαίες για περισσότερα από ένα κτήρια και εν γένει κτίσματα και κατασκευές».

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2020, 16:04