Βελτίωση της αισιοδοξίας των συμβούλων μάνατζμεντ για την πορεία της οικονομίας

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019, 19:19
Βελτίωση της αισιοδοξίας των συμβούλων μάνατζμεντ για την πορεία της οικονομίας

Νέα βελτίωση παρουσίασαν οι προσδοκίες των συμβούλων μάνατζμεντ για την εξέλιξη των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών κατά το επόμενο δωδεκάμηνο.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ), ο Γενικός Δείκτης GRe+1, ο οποίος είναι ο μέσος των δεικτών Οικονομικής Συγκυρίας και Παραγωγικών Συντελεστών, το πρώτο τρίμηνο του 2019 διαμορφώθηκε σε 24,0% από 22,5% το προηγούμενο τρίμηνο. Βελτίωση και μάλιστα μεγαλύτερη καταγράφεται και έναντι του πρώτου τριμήνου του 2018.

Η θετική αυτή εξέλιξη προέρχεται από τη μεγαλύτερη αισιοδοξία, τόσο για τα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη, όσο και για τους συντελεστές της παραγωγής. Η πρώτη αντανακλά τη βελτίωση των μακροοικονομικών μεγεθών (θετικοί ρυθμοί μεγέθυνσης, ανοδική πορεία εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών, συνεχής μείωση της ανεργίας, κ.ά.), αλλά και τις προσδοκίες για αυξημένες ιδιωτικές επενδύσεις.
Η δε άνοδος του Δείκτη Παραγωγικών Συντελεστών οφείλεται στη γενική βελτίωση των προσδοκιών και ιδιαίτερα αυτών που αφορούν στην επιχειρηματικότητα και το θεσμικό πλαίσιο.

Αναλυτικότερα, ο Δείκτης Οικονομικής Συγκυρίας, που προκύπτει ως μέσος όρος της διαφοράς μεταξύ των ποσοστών «θετικών» - «αρνητικών» απαντήσεων για τα πέντε μεγέθη (ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης, ανεργία, ιδιωτικές επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, εξαγωγές και ποσοστό μεταβολής του γενικού επιπέδου των τιμών) ανήλθε σε 30,6% από 29,2% στο τέλος του προηγουμένου έτους. Η βελτίωση είναι εντονότερη εάν γίνει σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2018.

Είναι σημαντικό ακόμα, το γεγονός, ότι η βελτίωση των προσδοκιών του προηγουμένου τριμήνου προήλθε πρωτίστως από τη διεύρυνση της διαφοράς «θετικών» και «αρνητικών» απαντήσεων για την πορεία των ιδιωτικών επενδύσεων παγίων, μέγεθος πολύ σημαντικό για τη διατηρησιμότητα της μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας. Επίσης, συνέβαλαν οι ευνοϊκότερες προβλέψεις για την ανεργία και τον πληθωρισμό.

Ο δείκτης παραγωγικών συντελεστών ακολούθησε την πορεία του δείκτη οικονομικής συγκυρίας και το πρώτο τρίμηνο του 2019 υπήρξε νέα βελτίωση. Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος της διαφοράς «θετικών» και «αρνητικών» απαντήσεων για τις μεταβλητές του Δείκτη Παραγωγικών Συντελεστών (ανθρώπινο δυναμικό, συνθήκες χρηματοδότησης, δημόσιες υποδομές, επιχειρηματικότητα και θεσμικό πλαίσιο) αυξήθηκε από 15,7% στο τέλος Δεκεμβρίου 2018 σε 17,3% στο τέλος Μαρτίου 2019.

Το ποσοστό αυτό μάλιστα, είναι το υψηλότερο από το τρίτο τρίμηνο του 2014. Η άνοδος του δείκτη προήλθε κυρίως από τη μεγαλύτερη αισιοδοξία που επικράτησε όσον αφορά στην επιχειρηματικότητα και το θεσμικό πλαίσιο.

Αναφορικά με τους ανασχετικούς παράγοντες στην επιχειρηματική δράση, προκύπτει ότι δεν μεταβλήθηκαν ουσιαστικά οι απόψεις των συμβούλων μάνατζμεντ για τα κυριότερα προσκόμματα στην επιχειρηματική δράση κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019.

Τα πέντε σημαντικότερα ήταν τα εξής: έλλειψη σταθερότητας του φορολογικού συστήματος, υψηλή φορολογία, αναποτελεσματική δημόσια διοίκηση – δυσκολίες στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και συνέχεια στη λειτουργία του κράτους.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019, 19:19