Στο 3,83% αυξήθηκε η απόδοση των εξάμηνων εντόκων γραμματίων στη δημοπρασία που πραγματοποίησε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, από 3,77% που είχε διαμορφωθεί στην προηγούμενη δημοπρασία τον Ιανουάριο.

Πάντως, από την σημερινή δημοπρασία το ελληνικό Δημόσιο άντλησε 812,5 εκατ. ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,030 δισ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό (625 εκατ. ευρώ) κατά 1,65 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers) και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατ. ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης