Οι ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις είναι ισχυροί μακροπρόθεσμοι επενδυτές με επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της τάξεως των 17,4 δισ. ευρώ, είναι εργοδότες με σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα και συμβάλλουν με πάνω από 1 δισ. ευρώ στα δημόσια έσοδα.

Αυτό σημειώνεται στη νέα έκδοση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος με τίτλο «Η ιδιωτική ασφάλιση στην Ελλάδα με μια ματιά» που αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδας της ένωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Σκοπός της έκδοσης είναι να αναδείξει, με συγκεκριμένα ποσοτικά στοιχεία, την ευρύτερη συνεισφορά της ιδιωτικής ασφάλισης στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, με έμφαση στην προστιθέμενη αξία της, την απασχόληση και τα δημόσια έσοδα που δημιουργεί.

Όπως σημειώνεται, ο κλάδος σύμφωνα με την ευρωπαϊκή εμπειρία, έχει προοπτικές για ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη, καλύπτοντας το μεγάλο κενό προστασίας που υπάρχει στη χώρα μας και συμβάλλοντας ευεργετικά στη σταθεροποίηση της οικονομίας της χώρας.

Υπενθυμίζεται από την ΕΑΕΕ ότι «η ασφάλιση αποτελεί θεμελιώδη μηχανισμό προστασίας από τις οικονομικές συνέπειες των κινδύνων που απειλούν καθημερινά άτομα και επιχειρήσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Μέσα από πλήθος καινοτόμων καλύψεων και υπηρεσιών, οι ασφαλιστικές εταιρίες εγγυώνται την οικονομική ευμάρεια και τη συνοχή των μελών της κοινωνίας και, σε τελική ανάλυση, τη βιωσιμότητά της, σε κρίσιμους τομείς, όπως οι φυσικές καταστροφές, η υγεία και οι συντάξεις. Θα έλεγε κανείς ότι η ασφάλιση είναι απόλυτα συνυφασμένη με την έννοια της βιωσιμότητας και τους ESG παράγοντες.

Η ιδιωτική ασφάλιση παρέχει ένα δίχτυ ασφαλείας στην ελληνική κοινωνία και από την άποψη αυτή, η ασφάλιση ισοδυναμεί με προοπτική για το μέλλον».

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης