Αύξηση 50,7% καταγράφηκε στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας το 2022, μετά τη μείωση κατά 10,6% τον περασμένο Δεκέμβριο.

Ειδικότερα, από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές συναλλαγές προκύπτουν τα εξής:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

*Η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων τον Δεκέμβριο 2022 ανήλθε στο ποσό των 7.470,8 εκατ. ευρώ έναντι 6.894,3 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 8,4% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 155,1 εκατ. ευρώ ή 3,1%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 128,1 εκατ. ευρώ ή 2,6%).

*Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών ανήλθε στο ποσό των 4.527,1 εκατ. ευρώ έναντι 3.602,0 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 25,7% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 420,4 εκατ. ευρώ ή 16,1%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 419,8 εκατ. ευρώ 16,1%).

*Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 2.943,7 εκατ. ευρώ έναντι 3.292,3 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο 2021, παρουσιάζοντας μείωση 10,6% (τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 265,3 εκατ. ευρώ ή 11,1%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 291,7 εκατ. ευρώ 12,2%).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

*Στο σύνολο του 2022, η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 93.048,3 εκατ. ευρώ έναντι 65.457,3 εκατ. ευρώ το 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 42,2% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 12.678,7 εκατ. ευρώ ή 25,9%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 12.406,5 εκατ. ευρώ ή 25,5%).

*Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών ανήλθε στο ποσό των 54.676,4 εκατ. ευρώ έναντι 39.997,0 εκατ. ευρώ το 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 36,7% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 6.202,9 εκατ. ευρώ ή 21,4%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 6.215,7 εκατ. ευρώ ή 21,6%).

*Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 38.371,9 εκατ. ευρώ έναντι 25.460,3 εκατ. ευρώ το 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 50,7% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 6.475,8 εκατ. ευρώ ή 32,5%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 6.190,8 εκατ. ευρώ ή 31,1%).

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης