Από 30 έως 38% χαμηλότερα σε σχέση με τον Οκτώβριο είναι τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας που ανακοινώθηκαν για τον Νοέμβριο από τους προμηθευτές.

   Συγκεκριμένα οι χρεώσεις είναι:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

   ΔΕΗ: Για κατανάλωση έως 500 κιλοβατώρες το μήνα, 39,7 σεντς ανά κιλοβατώρα (από 59,5 τον Οκτώβριο). Από 500 κιλοβατώρες και πάνω, 40,9 σεντς ανά κιλοβατώρα (από 60,7 τον Οκτώβριο). Νυχτερινό τιμολόγιο: 35,6 σεντς (από 55,4).

   Protergia 39,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα από 57,63

   Ήρων 43,9 – 47 λεπτά ανά κιλοβατώρα (από 62 – 69,8)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

   Elpedison 38-42 λεπτά ανά κιλοβατώρα (από 59,05-63,06)

   NRG 37,5-41,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα (από 57,9-59,9)

   Watt&Volt 40,6 λεπτά ανά κιλοβατώρα (από 58,9)

   Φυσικό Αέριο Ελλάδος 35-36,2 λεπτά ανά κιλοβατώρα (από 57,4-58,6)

   Volterra 42,8 λεπτά ανά κιλοβατώρα (από 68,5)

   Zenith 38,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα (από 58,9)

   Ελίν 39,5 σεντς ανά κιλοβατώρα (έναντι 59,9 τον Οκτώβριο)

   Η μείωση των τιμολογίων αντικατοπτρίζει την πτώση των τιμών του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας στο Χρηματιστήριο.

   Οι τελικές χρεώσεις για τους καταναλωτές θα προκύψουν μετά την ανακοίνωση των κρατικών επιδοτήσεων.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης