Τη σημαντική υστέρηση στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος της ενεργειακής φτώχειας και την αναγκαιότητα εξειδικευμένης ενεργειακής πολιτικής σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιστροφή της παρούσας κατάστασης, επεσήμανε το στέλεχος της διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτών και Περιβάλλοντος και Λιανικών Αγορών της Ρυθμικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), δρ Λευκοθέα Παπαδά.

«Η ενεργειακή φτώχεια αποτελεί ένα σοβαρό κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό πρόβλημα του σύγχρονου κόσμου, με την Ελλάδα να βρίσκεται στην κορυφή των ευρωπαϊκών χωρών που πλήττονται από αυτή» υπογράμμισε η κα Παπαδά, κατά τη διάρκεια χθεσινοβραδινής εσπερίδας που διοργάνωσε η ΡΑΕ, στο πλαίσιο της 84ης ΔΕΘ, με θέμα «Λιανική αγορά ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου και καταναλωτές».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Παρουσιάζοντας το πρωτοποριακό ερευνητικό έργο, στο οποίο συμμετέχει η ΡΑΕ μαζί με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και τον Δήμο Μετσόβου, το οποίο φέρει τον τίτλο «STEP-IN – Using Living Labs to roll out Sustainable Strategies for Energy Poor Individuals)» και έχει ως αντικείμενο την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η κα Παπαδά ανέλυσε τα βασικά αίτια εμφάνισης του προβλήματος και τις ιδιαιτερότητές του στην ελληνική επικράτεια, αλλά και στις ορεινές περιοχές. Σημειώνεται ότι το έργο είναι διάρκειας 30 μηνών, ξεκίνησε να «τρέχει» 1/6/2018, χρηματοδοτείται από το Horizon 2020 της Ε.Ε. και σε αυτό συμμετέχουν 30 εταίροι από έξι χώρες.

Όπως ανέφερε, σε παγκόσμιο επίπεδο, 1,2 δισ. άνθρωποι (το 16% του παγκόσμιου πληθυσμού) ζουν στο «σκοτάδι», χωρίς ηλεκτρική ενέργεια, ενώ περισσότεροι από 2,7 δισ. (το 38% του παγκόσμιου πληθυσμού) δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρές εγκαταστάσεις μαγειρέματος. Διευκρίνισε, μάλιστα, ότι το 95% των πληθυσμών αυτών ζει σε περιοχές της υποσαχάριας Αφρικής και των αναπτυσσόμενων περιοχών της Ασίας.

Κατά την τοποθέτησή της, η κα Παραδά σημείωσε ότι η ενεργειακή φτώχεια στις αναπτυγμένες χώρες δεν συνδέεται με την προσβασιμότητα σε υπηρεσίες ενέργειας, αλλά με το προσιτό κόστος αυτών των υπηρεσιών και προκαλείται κυρίως από τρεις παράγοντες: το χαμηλό εισόδημα του νοικοκυριού, το υψηλό κόστος ενέργειας και τη χαμηλή ενεργειακή απόδοση του σπιτιού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Υπογραμμίζοντας ότι οι επιπτώσεις ενεργειακής φτώχειας αφορούν σε υγεία, ποιότητα ζωής, περιβάλλον και την οικονομία, η ίδια έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα σοβαρά προβλήματα ενεργειακής φτώχειας στις ορεινές περιοχές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από σταθερά δυσμενέστερα χαρακτηριστικά, όπως: αυξημένες θερμικές ανάγκες, λόγω κλίματος, χαμηλότερα εισοδήματα, λόγω ασθενέστερης παραγωγικής βάσης, παλαιότερο κτηριακό δυναμικό και γεωγραφική απομόνωση.

Αναφερόμενη στα πρώτα ευρήματα της κοινωνικής έρευνας στο Μέτσοβο, η ίδια επεσήμανε:

*το 14% των κατοικιών έχει χτιστεί μετά την εφαρμογή του Κανονισμού Θερμομόνωσης Κτηρίων (1980), γεγονός που προδιαθέτει για σημαντικά μειωμένη ενεργειακή αποδοτικότητα σε αυτές.

*το 60% των σπιτιών δεν διαθέτει κανένα μέτρο «ενεργειακής θωράκισης» του κτηριακού τους κελύφους.

*το 46% των νοικοκυριών χρησιμοποιεί πετρέλαιο ως κύριο σύστημα θέρμανσης έναντι 70% το 2011, με μεγάλη στροφή στη χρήση βιομάζας (50% έναντι 20% το 2011), λόγω οικονομίας εξαιτίας της κρίσης.

*το 30% των νοικοκυριών δηλώνει παρουσία υγρασίας/ υδρατμών σε τοίχους και παράθυρα.

*το 19% των νοικοκυριών δηλώνει αίσθηση ανεπαρκούς θερμικής άνεσης στο σπίτι τον χειμώνα.

*Περικοπές στις ώρες θέρμανσης, περικοπές άλλων δαπανών για να καλυφθούν τα ενεργειακά έξοδα, θέρμανση μόνο τμήματος του σπιτιού κ.λπ.

*Μια κατοικία στην περιοχή καλείται να πληρώσει 2.237 ευρώ ετησίως, κατά μέσο όρο, για την κάλυψη των θερμικών της αναγκών

Υποστηρίζοντας πως έχει ήδη υπάρξει, πανευρωπαϊκά, καθυστέρηση στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος της ενεργειακής φτώχειας, η ίδια επεσήμανε ότι το ερευνητικό έργο STEP-IN κινείται στη διεπιφάνεια μεταξύ επιστημονικής έρευνας και κοινωνικής πραγματικότητας και γι’ αυτό, όπως σημείωσε, η υλοποίησή του αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στο κομμάτι της κατανόησης και της μεθοδολογικής προσέγγισης του προβλήματος, της ευαισθητοποίησης γύρω από την ενεργειακή φτώχεια και της κινητοποίησης λήψης στοχευμένων μέτρων αντιμετώπισης του προβλήματος σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης