«Η οικονομική ελευθερία οδηγεί σε μεγαλύτερη εισοδηματική κινητικότητα για εργαζόμενους και επιχειρηματίες»: αυτό είναι το συμπέρασμα νέας μελέτης στο οποίο κατέληξαν το Ινστιτούτο Fraser του Καναδά και το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών – Μάρκος Δραγούμης.

Με δείκτες α) το Δείκτη Οικονομικής Ελευθερίας, β) το Δείκτη Παγκόσμιας Κοινωνικής Κινητικότητας 2020 και γ) το Δείκτη Διαγενεακής Κινητικότητας, οι συντάκτες της νέας μελέτης καταδεικνύουν ότι «η εισοδηματική και κοινωνική κινητικότητα είναι σημαντικά υψηλότερη στις οικονομικά ελεύθερες χώρες από ό,τι στις λιγότερο ελεύθερες».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Τα κύρια ευρήματα της μελέτης είναι:

– «Η οικονομική ελευθερία συσχετίζεται θετικά με την εισοδηματική κινητικότητα (δηλαδή όσο περισσότερη η οικονομική ελευθερία τόσο μεγαλύτερη η εισοδηματική κινητικότητα)».

– «Η υπερβολική ρύθμιση της αγοράς εργασίας επιβραδύνει την αύξηση των μισθών για τους εργαζόμενους χαμηλού εισοδήματος».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

– «Ιδιαίτερα οι μη εύλογοι κατώτατοι μισθοί και τα κλειστά επαγγέλματα τείνουν να βλάπτουν την αύξηση του εισοδήματος μεταξύ των φτωχότερων εργαζόμενων, περισσότερο από εκείνων με υψηλότερο εισόδημα».

– «Αντίστοιχη αρνητική επίπτωση δημιουργεί η υπερ-ρύθμιση της αγοράς για επίδοξους επιχειρηματίες».

Σύμφωνα με τη Μιράντα Ξαφά, μέλος του επιστημονικού συμβουλίου του ΚΕΦίΜ, «η οικονομική ελευθερία προωθεί την κοινωνική κινητικότητα διότι εξασφαλίζει την ισότητα των ευκαιριών. Αντίθετα, η υπερ-ρύθμιση των αγορών και οι πελατειακές σχέσεις θέτουν τεχνητά εμπόδια στις ατομικές οικονομικές επιδιώξεις, προωθώντας συγκεκριμένα συμφέροντα». Και σε ό,τι αφορά τη χώρα μας ειδικότερα, «η μελέτη αναδεικνύει την ανάγκη περαιτέρω απελευθέρωσης της αγοράς εργασίας, του ανοίγματος των επαγγελμάτων, και τη βελτίωση της ποιότητας του κράτους δικαίου», δηλώνει η Μ. Ξαφά.

Από την πλευρά του, ο Vincent Geloso, επίκουρος καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο George Mason, ανώτερος συνεργάτης στο Ινστιτούτο Fraser και συγγραφέας της νέας μελέτης σημειώνει ότι «εάν οι κυβερνήσεις είναι ειλικρινείς στην επιθυμία τους να βοηθήσουν τους εργαζόμενους χαμηλού εισοδήματος να αυξήσουν το εισόδημά τους στη μετά COVID εποχή, πρέπει να επανεξετάσουν το ρυθμιστικό περιβάλλον και να αναζητήσουν τρόπους για να αυξήσουν την οικονομική ελευθερία στις χώρες τους».

Υπενθυμίζεται ότι το Ινστιτούτο Fraser εκπονεί την ετήσια μελέτη για την Οικονομική Ελευθερία στον Κόσμο σε συνεργασία με το Δίκτυο Οικονομικής Ελευθερίας, ένα δίκτυο ανεξάρτητων ερευνητικών και εκπαιδευτικών ινστιτούτων, μεταξύ των οποίων και το Κέντρο Φιλελευθέρων Μελετών, από περίπου 100 χώρες, και όπως επισημαίνεται από το ΚΕΦίΜ, «πρόκειται για την κορυφαία μέτρηση της οικονομικής ελευθερίας στον κόσμο».

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης