Η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι θα εγκαταλείψει τους κανόνες της δημοσιονομικής πειθαρχίας για το 2020 και το 2021 λόγω του αντίκτυπου που έχει η πανδημία της Covid-19 στα δημόσια οικονομικά.

«Η κυβέρνηση αποφάσισε να αναστείλει τους δημοσιονομικούς κανόνες εκτάκτως για τις χρονιές 2020 και 2021» ανακοίνωσε η αρμόδια υπουργός για τον Προϋπολογισμό Μαρία Χεσούς Μοντέρο, την ώρα που το δημόσιο χρέος αυξήθηκε στο 110% του ΑΕΠ το δεύτερο τρίμηνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η απόφαση αυτή ελήφθη χάρη στην «παρένθεση στο σύμφωνο σταθερότητας» που αποφασίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να δοθεί στα κράτη-μέλη η ευκαιρία να χαλαρώσουν τον έλεγχο στις δημόσιες δαπάνες λόγω της υγειονομικής κρίσης, είπε η υπουργός.

«Αυτή η πρωτόγνωρη απόφαση… έχει μοναδικό στόχο να επιτρέψει σε όλους τους δημόσιους φορείς να θέσουν το σύνολο των πόρων τους στην υπηρεσία των πολιτών» δήλωσε η υπουργός. «Χρειάζεται να διατηρηθούν μια κοινωνική πολιτική και μια ανάκαμψη της οικονομίας που δεν αφήνουν κανέναν στο περιθώριο».

Αυτή η προσωρινή αναστολή της δημοσιονομικής πειθαρχίας αφορά τους φορείς της κεντρικής κυβέρνησης, των περιφερειών και των Δήμων, που θα έχουν τη δυνατότητα να δανειστούν, με επιτόκιο που θα καθοριστεί από την κυβέρνηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Οι κανόνες της δημοσιονομικής πειθαρχίας αναστέλλονται, αλλά δεν αναστέλλεται η δημοσιονομική ευθύνη των φορέων… Θέλω να είναι σαφές ότι η ισπανική κυβέρνηση δεν αποκηρύττει επί της αρχής τη δημοσιονομική σταθερότητα» πρόσθεσε η ίδια.

Στόχος είναι να βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ της αναστολής της πειθαρχίας «ούτως ώστε να μην αποτελέσει επιπλέον τροχοπέδη στην οικονομική ανάπτυξη, διατηρώντας παράλληλα τη δημοσιονομική μας ευθύνη προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε τους πόρους, που προέρχονται από τους φόρους των πολιτών, με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο».

Ωστόσο ορισμένοι κανόνες θα παραμείνουν σε ισχύ, ιδιαίτερα αυτοί που υποχρεώνουν τους φορείς να τηρούν τις πληρωμές τους προς τους προμηθευτές του ιδιωτικού τομέα.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης