Μεικτή είναι η εικόνα που παρουσίασαν το 2019 οι εξαγωγές ελληνικών οίνων, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ).

Αναλυτικά, μειωμένες κατά 16,09% σε ποσότητα και κατά 9,38% σε αξία ήταν οι εξαγωγές ελληνικού οίνου προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίθετα, οι συνολικές εξαγωγές προς Τρίτες Χώρες αυξήθηκαν κατά 6,31% σε ποσότητα και 10,72% σε αξία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση

Η πρώτη εξάδα των χωρών εξαγωγής ελληνικών οίνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση απορροφά το 89,67% των συνολικών εξαγωγών, για το 2019 και αφορούν κατά σειρά ως προς την αξία τις Γερμανία, Κύπρος, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλγιο, Κάτω Χώρες.

Σε ό,τι αφορά τη γερμανική αγορά, παρατηρήθηκε μια επιβράδυνση 4,33% σε αξία το 2019 έναντι του 2018 (30.269.602 ευρώ/2019 – 31.639.603 ευρώ/2018). Μειωμένη κατά 5,07% ήταν και η ποσότητα οίνου (13.776.885 κιλά/2019 – 14.512.378 κιλά/2018), ενώ αντίθετα αύξηση κατά 0,78% της εξαγόμενης μέσης τιμής πώλησης (2,20 ευρώ/κιλό/2019 – 2,18 ευρώ/κιλό/2018) επιφέρει ο συνδυασμός της αξίας προς την ποσότητα το 2019.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η σύγκριση με το μέσο όρο 5ετίας καταδεικνύει διαχρονική αύξηση των εξαγόμενων ελληνικών οίνων σε αξία κατά 4,54%, μείωση σε ποσότητα κατά 2,94% και σε μέση τιμή πώλησης παραδόσεων οίνων, αύξηση κατά 7,79%.

Αυξημένες κατά 8,35% σε αξία είναι οι εξαγωγές ελληνικού οίνου στην Κύπρο το 2019 έναντι του 2018 (6.009.435 ευρώ/2019 – 5.546.372 ευρώ/2018), ενώ η αντίστοιχη μεταβολή (σε αξία) του μέσου όρου 5ετίας ανέρχεται σε 29,46%. Αντίθετα, μειωμένη κατά 2,90% ήταν η μέση τιμή πώλησης αποστολών οίνου σε σχέση με το 2018 (2,67 ευρώ/κιλό/2019 – 2,75 ευρώ/κιλό/2018), η οποία είναι μειωμένη και σε σχέση με τον μέσο όρο 5ετίας (-10,42%).

Οι μεταβολές σε ποσότητα εξαγόμενου οίνου σε κιλά ακολούθησαν σημαντική ανοδική επίσης πορεία το 2019 έναντι του 2018 κατά +11,59% (2.247.543 κιλά/2019 – 2.014.191 κιλά/2018), ενώ σε σύγκριση με το μέσο όρο 5ετίας οι εξαγόμενες ποσότητες οίνου στην Κύπρο αυξήθηκαν κατά 43,46%.

Σχετικά με τη γαλλική αγορά, κατά 37,25% σε αξία μειώθηκαν οι αποστολές ελληνικών οίνων (4.315.149 ευρώ/2019 – 6.876.230 ευρώ/2018). Πτώση 49,75% καταγράφηκε στις ποσότητες (2.137.273 κιλά/2019 – 4.253.580 κιλά/2018), ενώ όμως αύξηση παρατηρήθηκε στη μέση τιμή πώλησης οίνων κατά 24,89% (2,02 ευρώ/κιλά 2018 – 1,62 ευρώ/κιλά 2018).

Αντίστοιχη ήταν και η μείωση των μεγεθών σε σύγκριση με την προηγούμενη 5ετία αφού το 2019 σε σύγκριση με την 5ετία 2014-2018 παρουσίασαν μείωση της τάξης του 13,38% σε αξία και μείωση επίσης κατά 33,92% σε ποσότητα, όταν όμως η μέση τιμή μονάδος αυξήθηκε κατά 30,47%.

 Εξαγωγές προς Τρίτες Χώρες

Το 75,26% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών προς Τρίτες Χώρες κατέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς.

Αυξημένες κατά 8,76% σε αξία ήταν οι ελληνικές εξαγωγές στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2019 έναντι του 2018 (13.346.197 ευρώ/2019 – 12.271.418 ευρώ/2018). Σε θετικό έδαφος κινήθηκαν και οι εξαγόμενες ποσότητες σε όγκο (2.395.648 κιλά/2019 – 2.299.932 κιλά/2018), ενώ εξακολουθεί να αυξάνεται η μέση τιμή πώλησης εξαγόμενων οίνων το 2019 έναντι του 2018 κατά 4,41% (5,57 ευρώ/κιλά/2019 – 5,34 ευρώ/κιλά/2018).

Τα ίδια μεγέθη το 2019 συγκρινόμενα με το μέσο όρο 5ετίας 2014-2018 παρουσιάζουν και αυτά αυξητική τάση, που οφείλεται στη συνεχιζόμενη δυναμική των προηγουμένων ετών. Σε αξία καταγράφεται διαχρονική μέση αύξηση 5ετίας κατά 22,79%, σε ποσότητα αύξηση κατά 8,70% και η αύξηση της μέσης τιμής πώλησης σε σύγκριση με το μέσο όρο 5ετίας ανέρχεται σε 13,53%.

Τέλος, στην καναδική αγορά οι εξαγωγές το 2019 έναντι του 2018 κατέγραψαν σημαντική αύξηση 10,10% σε αξία (5.998.889 ευρώ/2019 – 5.448.366 ευρώ/2018), ενώ αύξηση καταγράφεται και στις εξαγόμενες ποσότητες κατά 6,66% (1.256.704 κιλά/2019 – 1.178.282 κιλά/2018). Αύξηση παρουσιάζει και η μέση τιμή πώλησης κατά 3,23% (4,77 ευρώ/κιλά/2019 – 4,62 ευρώ/κιλά/2018).

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει και η διαχρονική τάση των μεγεθών που προκύπτει μέσω της σύγκρισής τους με το μέσο όρο της προηγούμενης 5ετίας. Σε αξία η αύξηση σε σχέση με το μέσο όρο της προηγούμενης 5ετίας καταγράφεται στο +28,96%, σε ποσότητα η αύξηση ανέρχεται στο 15,72%, ενώ η μέση τιμή πώλησης έχει αυξηθεί κατά 12,06%.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης