Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με στόχο ενίσχυση της συνεργασίας τους υπέγραψαν οι πρόεδροι των δύο φορέων, Ιωάννης Λιανός και Βασιλική Λαζαράκου.

Το μνημόνιο προβλέπει μεταξύ άλλων ανταλλαγή τεχνογνωσίας και αξιοποίηση της εμπειρίας των δύο Αρχών, ανταλλαγή πληροφοριών, δημιουργία κοινών ομάδων εργασίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, κ.ά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου δήλωσε: «Είναι ιδιαίτερα σημαντική η ενίσχυση της ήδη άριστης συνεργασίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, έναν θεσμό που έχει ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική οικονομία όπως και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αφού επιδιώκει, την ενδυνάμωση της εποπτείας των δύο αρχών σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, μέσω της οποίας φιλοδοξούμε ότι θα πετύχουμε την αποτελεσματικότερη λειτουργία της ελληνικής αγοράς αλλά και οικονομίας συνολικά».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού Ιωάννης Λιανός ανέφερε: «Συνεργασίες, όπως αυτή μεταξύ της ΕΑ και της ΕΚ δημιουργούν ένα οικοσύστημα προστασίας του υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά, το οποίο συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη προστασία των καταναλωτών και των επενδυτών, προάγει την ορθή εταιρική διακυβέρνηση και τη διάχυση των επιχειρηματικών και επενδυτικών ευκαιριών, προς όφελος της κοινωνίας, της οικονομίας και της αειφόρου ανάπτυξης.

Το μνημόνιο συνεργασίας με την ΕΚ, έρχεται να επικυρώσει την ήδη άριστη συνεργασία σε ένα πνεύμα αμοιβαίου σεβασμού και αλληλοβοήθειας και προσδοκούμε ότι με την ουσιαστική συνεργασία, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας των δυο πλευρών και την υλοποίηση των περιγραφόμενων δράσεων, θα ωφεληθούν πολλαπλά οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης