Πέντε επιχειρήσεις κρατικοποιεί ο ΣΥΡΙΖΑ με βάση το κυβερνητικό πρόγραμμα που ανακοίνωσε, στο οποίο όμως δεν αναφέρεται σε καμία αποκρατικοποίηση. Γρίφος παραμένει η στάση που θα κρατήσει για τα περιφερειακά λιμάνια, που βρίσκονται σε διαδικασία πώλησης.
Πρόκειται για τη ΔΕΗ, τα Ελληνικά Πετρέλαια, μία συστημική τράπεζα και τις εταιρείες ύδρευσης ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ.
Ποιο συγκεκριμένα από το πρόγραμμα του προκύπτουν τα εξής στον τομέα της ενέργειας.
Όπως αναφέρεται:
•    Ανακτούμε τον δημόσιο έλεγχο στη ΔΕΗ και την αξιοποιούμε για τη μείωση του κόστους ρεύματος, την αλλαγή ενεργειακού μείγματος και το σπάσιμο του καρτέλ ενέργειας
•      Διαφυλάσσουμε και αποκαθιστάμε τον δημόσιο έλεγχο στα ΕΛΠΕ και προωθούμε τον στρατηγικό αναπροσανατολισμό τους στην κατεύθυνση εξυπηρέτησης της ενεργειακής μετάβασης
Την κρατικοποίηση μίας συστημικής τράπεζας προτείνει επίσης με το πρόγραμμα του ο ΣΥΡΙΖΑ.
Πιο συγκεκριμένα, δεσμεύεται για:
•    Κατάργηση του ΤΧΣ και υπαγωγή των μετοχών των τραπεζών που κατέχει στο Υπουργείο Οικονομικών ή άλλο δημόσιο φορέα
•    Απόκτηση πλειοψηφικού μεριδίου και συνεπώς του management μίας συστημικής τράπεζας, μέσω των μετοχών που σήμερα κατέχει το ΤΧΣ. Η εν λόγω τράπεζα, δραστηριοποιούμενη εντός του κοινού ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου:
1.    Θα αποτρέπει εναρμονισμένες πολιτικές των συστημικών τραπεζών
2.    Θα χρηματοδοτεί στη βάση συγκεκριμένου αναπτυξιακού σχεδίου
3.    Θα κατευθύνει τα χρηματοδοτικά εργαλεία στην πραγματική οικονομία, δίνοντας έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη των ΜμΕ
4.    Θα ασκεί πολιτική προσανατολισμένη στο δημόσιο συμφέρον, για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων
Για τις εταιρείες ύδρευσης της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ προβλέπει:
•    Αφαιρούμε από τη «διευρυμένη» Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων τις αρμοδιότητες νερού και απορριμμάτων, επαναφέρουμε τις μετοχές των ΕΥΔΑΠ-ΕΥΑΘ στο Δημόσιο
•    Διαφύλαξη του δημοσίου χαρακτήρα των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ (απόσπασή τους από το Υπερταμείο – εφαρμογή απόφασης ΣτΕ), και των δικτύων/ταμιευτήρων/φραγμάτων κ.ά.

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης