«Μια νέα εποχή στη συνεργασία ερευνητικών ιδρυμάτων και ιδιωτικών οργανισμών σηματοδοτείται με την υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδος (CompeteGR) με το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ)».

Αυτό σημειώνεται σε ανακοίνωση του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδος με αφορμή την υπογραφή του συμφώνου από τον πρόεδρο του CompeteGR Σίμο Αναστασόπουλο και o πρόεδρος του ΚΕΠΕ Παναγιώτη Λιαργκόβα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Το αντικείμενο συνεργασίας αφορά κυρίως στη κοινή διενέργεια ερευνών και μελετών κοινού ενδιαφέροντος που θα υλοποιούνται με κοινή επιστημονική ευθύνη, δεδομένου ότι η επιστημονική ομάδα θα είναι κοινή.  

Επίσης, από κοινού θα συμμετέχουν στο σχεδιασμό προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, με στόχο την ενδυνάμωση του παραγωγικού ιστού με υλοποιήσιμες και καινοτόμες λύσεις

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης