Τις μεταρρυθμιστικές του προτεραιότητες για την επόμενη τετραετία παρουσίασε το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών.
Η Ατζέντα 2.0 του ΚΕΦίΜ περιλαμβάνει προτάσεις πολιτικής που τόσο από πρακτικής πλευράς, όσο και από πλευράς πολιτικού περιβάλλοντος θεωρήθηκε ότι είναι εφικτό να υλοποιηθούν από μια μεταρρυθμιστική κυβέρνηση εντός της επόμενης τετραετίας.

Υπ’ αυτή την έννοια, οι προτάσεις αυτές διατυπώθηκαν ως τα ελάχιστα κριτήρια επιτυχίας της επόμενης κυβέρνησης και συμπληρώνουν το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα Ελλάδα 2021: Ατζέντα για την ελευθερία και την ευημερία που παρουσίασε το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών λίγο πριν τις εθνικές εκλογές του 2019.
Τις προτάσεις παρουσίασαν οι Τάσος Αβραντίνης και Κώστας Δημόπουλος (Παιδεία), Γιάννης Καλαντζάκης (Υγεία), Μιράντα Ξαφά (Οικονομία), Παναγιώτης Καρκατσούλης  και Έφη Στεφοπούλου (Κράτος και Δημόσια Διοίκηση), Νίκος Ρώμπαπας (Δικαιοσύνη), και Αλέξανδρος Σκούρας (Δικαιώματα).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ειδικότερα:
Εκπαίδευση

 • Να εισαχθεί η αυτόνομη διδασκαλία των οικονομικών ως υποχρεωτικό μάθημα στο Γυμνάσιο και το Λύκειο
 • Να καταστούν δημοσίως διαθέσιμα τα δεδομένα που αφορούν τις μέσες επιδόσεις των μαθητών και άλλα εκπαιδευτικά αποτελέσματα ανά σχολική μονάδα και περιοχή
 • Να επιτραπεί η επιλογή σχολικής μονάδας
 • Να ενισχυθεί ουσιαστικά η αυτονομία των σχολικών μονάδων μέσω της αλλαγής της διαχείρισης των οικονομικών τους πόρων
 • Να αλλάξει ο κανονισμός σπουδών των ΑΕΙ ώστε να ενισχυθεί η συστηματική παρακολούθηση των μαθημάτων από φοιτητές και φοιτήτριες

Υγεία

 • Να συμπεριληφθεί η κατ’ οίκον νοσηλεία στις ασφαλιστικώς αποζημιούμενες υπηρεσίες
 • Να αξιοποιηθούν αποτελεσματικότερα οι δυνατότητες του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας με στόχο τη δέσμευση των πολιτών στη διαχείριση θεμάτων υγείας
 • Να μεταρρυθμιστεί το πλαίσιο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση χρονίων νοσημάτων
 • Να αναδιοργανωθούν οι υπηρεσίες του Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας και Δωρεάς Προϊόντων Αίματος για την καλύτερη αξιοποίηση του εθελοντισμού
 • Να ενταχθεί αποτελεσματικότερα ο στόχος της μείωσης της βλάβης από την κατανάλωση προϊόντων καπνού στην εθνική στρατηγική κατά του καπνίσματος στο πλαίσιο δημιουργίας κινήτρων για πιο υγιεινές επιλογές

Οικονομία

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
 • Να συνεχιστεί η μείωση των φόρων και να περιοριστούν οι δημόσιες δαπάνες
 • Να επανεξεταστούν όλα τα τεκμήρια διαβίωσης με στόχο να καταργηθούν
 • Οι πόροι από τον ΕΝΦΙΑ να αποδίδονται στους Δήμους
 • Να καταργηθεί ο Νόμος 128/1975 που επιβάλλει φόρο 0.6% στα τραπεζικά δάνεια
 • Να εξορθολογιστεί το φορολογικό πλαίσιο που διέπει τις αποσβέσεις ώστε να δημιουργηθούν περισσότερα κίνητρα για επενδύσεις

Κράτος και Δημόσια Διοίκηση

 • Να εφαρμοστεί αποφασιστικότερα η αρχή της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης
 • Να αναβαθμιστούν οι έλεγχοι για την καταπολέμηση της διαφθοράς στο Δημόσιο
 • Να εισαχθεί αποτελεσματικότερα η αξιοκρατία και η διαφάνεια στις προαγωγές των δημοσίων υπαλλήλων
 • Να τροποποιηθεί ο Κανονισμός της Βουλής ώστε να γίνει αυστηρότερο το πλαίσιο εισαγωγής τροπολογιών
 • Να ενισχυθεί η θεσμική θωράκιση των Ανεξάρτητων Αρχών

Δικαιοσύνη

 • Να ενισχυθεί ο θεσμός της επιθεώρησης των δικαστηρίων
 • Να διασφαλιστεί η πρόσβαση του κοινού στη νομολογία σε όλους τους βαθμούς της δικαιοσύνης
 • Να αξιοποιηθεί το ιστορικό της νομολογίας κατά τις κρίσεις προαγωγής των μελών του δικαστικού σώματος
 • Να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης για καινοτόμες λύσεις
 • Να ενισχυθεί η διαρκής εκπαίδευση των μελών του δικαστικού σώματος και να εισαχθεί ο θεσμός του βοηθού δικαστή

Δικαιώματα

 • Να θεσμοθετηθεί η δυνατότητα τέλεσης πολιτικού γάμου μεταξύ ομοφύλων
 • Να καταργηθεί το αδίκημα της εξύβρισης
 • Να γενικευθεί η τοποθέτηση και χρήση κάμερας στους αστυνομικούς πρώτης γραμμής
 • Να απλουστευθεί το πλαίσιο νόμιμης μετανάστευσης προς τη χώρα μας
 • Να επιτραπεί η χρήση της ινδικής κάνναβης

 

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης