Θανάσης Πανανικολάου ο νέος CEΟ στη MIG

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2016, 12:51
Θανάσης Πανανικολάου ο νέος CEΟ στη MIG
Σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, το Διοικητικό Συμβούλιο της MIG εξέλεξε νέα μέλη σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και ανασυγκροτήθηκε με μη εκτελεστικό πρόεδρο τον κ. Σταύρο Λεκκάκο και τον κ. Θανάση Παπανικολάου νέο CEO, μέχρι πρότινος επικεφαλής του τομέα εστίασης του ομίλου.

Το νέο Δ.Σ. έχει ως εξής:

· Σταύρος Λεκκάκος, Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος
· Μανώλης Ξανθάκης, Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος
· Παναγιώτης Θρουβάλας, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος
· Θανάσης Παπανικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος
· Ανδρέας Βγενόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
· Iskandar Safa, Μη Εκτελεστικό Μέλος
· Joseph Iskander, Μη Εκτελεστικό Μέλος
· Γιώργος Ευστρατιάδης, Μη Εκτελεστικό Μέλος
· Φώτιος Καρατζένης, Μη Εκτελεστικό Μέλος
· Κωνσταντίνος Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
· Σπύρος Παπασπύρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
· Γεώργιος Λασσαδός, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
· Θεόδωρος Μυλωνάς, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Περαιτέρω εξέλεξε νέα μέλη Επιτροπών, η σύνθεση των οποίων διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Εκτελεστική Επιτροπή
· Π. Θρουβάλας, Πρόεδρος
· Θ. Παπανικολάου, Μέλος
· Κ. Μάγειρας, Μέλος
· Ch. Vivien, Μέλος

Nomination & Remuneration Committee
· Μ. Ξανθάκης, Πρόεδρος
· Γ. Λασσαδός, Μέλος
· Φ. Καρατζένης, Μέλος

Επιτροπή Ελέγχου
· Μ. Ξανθάκης, Πρόεδρος
· Γ. Λασσαδός, Μέλος
· Γ. Ευστρατιάδης, Μέλος

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2016, 13:53