Θετικές αποδόσεις για αμοιβαία κεφάλαια στο πρώτο τρίμηνο του 2012

Θετικές αποδόσεις για αμοιβαία κεφάλαια στο πρώτο τρίμηνο του 2012
Με θετικές αποδόσεις στις περισσότερες κατηγορίες των αμοιβαίων κεφαλαίων και διατήρηση του συνολικού ύψους ενεργητικού τους, κλείνει το πρώτο τρίμηνο του 2012. Εξαίρεση αποτελούν οι αποδόσεις των Ομολογιακών και Μικτών ΑΚ οι οποίες εμφανίζονται μειωμένες λόγω της συμμετοχής των αμοιβαίων κεφαλαίων στην εθελοντική ανταλλαγή βάσει του PSI, όμως οι κατηγορίες αυτές θα μπορέσουν στο μέλλον να επαναπροσδιοριστούν.

Το συνολικό ύψος υπό διαχείριση κεφαλαίων της θεσμικής διαχείρισης διαμορφώθηκε σύμφωνα με στοιχεία από την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών στο τέλος του Μαρτίου στα 8,43 δισ. ευρώ.

Αναλυτικότερα στην αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στο τέλος του τριμήνου διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα με την αρχή του έτους, 5.225 εκατ. ευρώ, έναντι 5.229 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Το πρώτο τρίμηνο του έτους ξεκίνησε με μειωμένες εκροές στην αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων, οι οποίες περιορίστηκαν στα 72 εκατ. ευρώ.

Στο μέτωπο των αποδόσεων αυτές διαμορφώθηκαν θετικά στις περισσότερες επιμέρους κατηγορίες, εκτός των Ομολογιακών Ελλάδας και Μικτών αμοιβαία κεφάλαια (ΑΚ) των οποίων η απόδοση επηρεάστηκε από τη συμμετοχή τους στο PSI. Τις υψηλότερες αποδόσεις είχαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών με 14,12%, τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη με 9,71% και τα Ομολογιακά μη-Κρατικά ΑΚ Υψηλής Απόδοσης με 8,16%.
Η αγορά των Αμοιβαίων Κεφαλαίων εμφανίζεται ισομερώς κατανεμημένη με σημαντικότερες από πλευράς ενεργητικών, τις κατηγορίες των Μετοχικών ΑΚ (22% επί του συνόλου) και των Ομολογιακών ΑΚ (21% επί του συνόλου).

Πηγή: ΑΠΕ

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 10 Απριλίου 2012, 18:37