Αύξηση 9% για τις πωλήσεις του Ομίλου Quest

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2016, 20:41
Αύξηση 9% για τις πωλήσεις του Ομίλου Quest
Αύξηση κατά 9% σημείωσαν οι πωλήσεις του ομίλου Quest κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016. Επίσης, οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό (Capex) για το Α’ εξάμηνο του 2016 ανήλθαν σε 9.127 χιλ. ευρώ έναντι 9.639 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ειδικότερα, τα έσοδα της Quest Holdings ανήλθαν σε 3.297 χιλ. ευρώ έναντι 2.334 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Τα αποτελέσματα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε κέρδη 2.061 χιλ. ευρώ έναντι 771 χιλ. ευρώ το 2015. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 2.140 χιλ. ευρώ έναντι 440 χιλ. ευρώ πέρυσι. Τα κέρδη μετά από φόρους ήταν 1.802 χιλ. ευρώ έναντι 357 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.Info Quest Technologies

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 51 εκατ. ευρώ έναντι 56,4 εκατ. ευρώ το 2015 σημειώνοντας πτώση 9,6%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 681 χιλ. ευρώ έναντι 925 χιλ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 229 χιλ. ευρώ έναντι 336 χιλ. ευρώ και τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 152 χιλ. ευρώ έναντι 215 χιλ. ευρώ το 2015.

Quest on Line (you.gr)

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 4,6 εκατ. ευρώ ισόποσες με το αντίστοιχο διάστημα του 2015. Οι ζημιές προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 142 χιλ. ευρώ έναντι 544 χιλ. ευρώ, οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε 183 χιλ. ευρώ έναντι 576 χιλ. ευρώ και οι ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν σε 183 χιλ. ευρώ έναντι 576 χιλ. ευρώ το 2015.

iSquare

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 27,6 εκατ. ευρώ έναντι 23,5 εκατ. ευρώ το 2015 σημειώνοντας αύξηση 17,4%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 851 χιλ. ευρώ έναντι 632 χιλ. ευρώ το 2015, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 682 χιλ. ευρώ έναντι 533 χιλ. ευρώ και τα κέρδη μετά από φόρους σε 456 χιλ. ευρώ έναντι σε 365 χιλ. ευρώ πέρυσι.iStorm

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 5,8 εκατ. ευρώ έναντι 5,1 εκατ. ευρώ το 2015 σημειώνοντας αύξηση 13,7%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 112 χιλ. ευρώ έναντι 57χιλ. ευρώ, οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε 38 χιλ. ευρώ έναντι 86 χιλ. ευρώ και οι ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν σε 38 χιλ. ευρώ έναντι 86 χιλ. ευρώ το 2015.

Όμιλος UniSystems

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 41,6 εκατ. ευρώ έναντι 33,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης σημειώνοντας αύξηση 23,4%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 1.951 χιλ. ευρώ έναντι 1.494 χιλ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων σε 1.397 χιλ. ευρώ έναντι 731 χιλ. ευρώ το 2015 και τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 389 χιλ. ευρώ έναντι 397 χιλ. ευρώ το 2015.ACS Courier

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 41,6 εκατ. ευρώ έναντι 39,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης σημειώνοντας αύξηση 4,5%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 4.188 χιλ. ευρώ έναντι 3.390 χιλ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 3.703 χιλ. ευρώ έναντι 2.395 χιλ. ευρώ, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 2.598 χιλ. ευρώ έναντι 1.193 χιλ. ευρώ το 2015.

Cardlink

Τα αποτελέσματα της κατά 85% θυγατρικής «Cardlink» που εξαγοράσθηκε τον Ιανουάριο 2015 και δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών δικτύου τερματικών POS για ηλεκτρονικές συναλλαγές με κάρτες πληρωμών έχουν ως εξής:
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 9,7 εκατ. ευρώ έναντι 5,6 εκατ. ευρώ τη αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης σημειώνοντας αύξηση 73%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 2.326 χιλ. ευρώ έναντι 1.363 χιλ. ευρώ, οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε 1.205 χιλ. ευρώ έναντι 239 χιλ. ευρώ, ενώ οι ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν σε 706 χιλ. ευρώ έναντι 142 χιλ. ευρώ το 2015.

Όμιλος Quest Energy

Η Quest Energy ανήκει κατά 55% στην Quest Συμμετοχών και έχει ως αντικείμενο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η εταιρεία λειτουργεί 5 φωτοβολταϊκά πάρκα, συνολικής ισχύος 18,2 MW.

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 3,9 εκατ. ευρώ έναντι 3,6 εκατ. ευρώ της αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 2.634 χιλ. ευρώ έναντι 2.606 χιλ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 2.944 χιλ. ευρώ έναντι 1.163 χιλ. ευρώ, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 2.466 χιλ. ευρώ έναντι 976 χιλ. ευρώ το 2015.

Σημειώνεται ότι τα κέρδη προ φόρων της τρέχουσας περιόδου περιλαμβάνουν κέρδος από την πώληση της συνδεδεμένης εταιρείας «Ανεμοπύλη Α.Ε.» ύψους 1,4 εκατ. ευρώ.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2016, 20:41