Αύξηση εισφορών στον ΟΓΑ

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012, 16:03
Αύξηση εισφορών στον ΟΓΑ
Κατά 76,5% πρόκειται να αυξηθεί η εισφορά που καταβάλλουν οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ για τον κλάδο ασθενείας. Η νέα ρύθμιση εντάχθηκε σε τροπολογίες που κατέθεσε η κυβέρνηση στη Βουλή και αφορούν και στις μνημονιακές δεσμεύσεις της χώρας

Ειδικότερα, με τις τροπολογίες, μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι:

- Αυξάνεται από τα 14,65 ευρώ στα 25,87 ευρώ η μηνιαία εισφορά για τον κλάδο ασθενείας των ασφαλισμένων στον ΟΓΑ. Από την αύξηση αυτή οι ασφαλισμένοι του οργανισμού θα επιβαρυνθούν με 86 εκατ. ευρώ ετησίως.

- Καταργείται η ειδική εισφορά που επιβάλλεται στη βενζίνη υπέρ του ταμείου ΤΕΑΠΥΚ των βενζινοπωλών.

- Καθορίζεται η ελεύθερη διαπραγμάτευση της αμοιβής των ενεργειακών επιθεωρητών για τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων και καταργείται έτσι η ελάχιστη τιμή.

- Μεταφέρονται υποχρεωτικά στον ΕΟΠΥΥ οι κλάδοι ασθενείας των ταμείων των πρώην εργαζομένων στην ΕΤΒΑ, Εμπορική, Πίστεως, Γενική, American Express.

- Ρυθμίζονται εκ νέου τα χρέη των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α και β βαθμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Ειδικότερα, επιμηκύνονται κατά 8 έτη από τη λήξη της σύμβασής τους με την περίοδο χάριτος 3 ετών στην οποία καταβάλλονται μόνο τόκοι.

- Ορίζεται αντί για ετήσια σε τριμηνιαία η αξιολόγηση επίτευξης στόχων των προϊσταμένων τμηματαρχών και υποδιευθυντών των υπηρεσιών του ΥΠΟΙΚ, οι οποίοι βάσει παλαιότερης διάταξης ορίζονται με απόφαση αποκλειστικά του υπουργού Οικονομικών. Για να ισχύσει το νέο σύστημα παύει η θητεία όλων των υφιστάμενων προϊσταμένων οι οποίοι θα επαναξιολογηθούν και θα γίνουν νέες τοποθετήσεις.

Στις τροπολογίες περιλαμβάνονται σειρά διατάξεων πολεοδομικού και ιδιοκτησιακού χαρακτήρα που αφορούν στο παραλιακό μέτωπο της Αθήνας και στην υπό αξιοποίηση έκταση του Ελληνικού.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012, 16:08