Αύξηση στα κέρδη της Intralot

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010, 11:25
Αύξηση στα κέρδη της Intralot

Τα ενοποιημένα έσοδα της Intralot έφθασαν το γ’ τρίμηνο του 2010 τα 256,8 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 33,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε τα έσοδα του 9μήνου 2010 στα 797,7 εκατομμύρια ευρώ.

Την ίδια περίοδο, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 39 εκατομμύρια ευρώ, σταθεροποιημένα σε σχέση με το γ’ τρίμηνο του 2009.

Έτσι, το 9μηνο του 2010, το σύνολο των ενοποιημένων κερδών άγγιξε τα 109,8 εκατομμύρια ευρώ.

Το γ’ τρίμηνο του 2010, το περιθώριο του EBITDA σημείωσε σημαντική βελτίωση, φτάνοντας το 15,2%, ανεβάζοντας το περιθώριο του 9μηνου 2010 σε 13,8% σε σχέση με το 13,2% του 6μήνου του 2010.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 11,7 εκατ. (μία πτώση 25,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο) εξαιτίας των υψηλότερων αποσβέσεων και του υψηλότερου συντελεστή φορολογίας που διαμορφώθηκε σε 19,2% το γ’ τρίμηνο του 2010 έναντι 16,6% το γ’ τρίμηνου 2009. 

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη για το 9μηνο του 2010 έφθασαν τα 37 εκατομμύρια ευρώ.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010, 11:25