Αυξήσεις επιδομάτων στις σχολές του ΟΑΕΔ

Πρώτη καταχώρηση: Σάββατο, 12 Μαρτίου 2011, 04:04
Αυξήσεις επιδομάτων στις σχολές του ΟΑΕΔ
Στη δημιουργία Γραφείων Διασύνδεσης στις σχολές μαθητείας (ΕΠΑ.Σ), που αναμένεται ότι θα ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργασία του ΟΑΕΔ με τον κόσμο των επιχειρήσεων, στην αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό των ειδικοτήτων της Μαθητείας, με στόχο την τοποθέτηση μεγαλύτερου αριθμού αποφοίτων των σχολών σε θέσεις απασχόλησης καθώς και στην επιτάχυνση της εισαγωγής των νέων τεχνολογιών στη λειτουργία των υφιστάμενων εργαστηρίων των σχολών προχωρά στο άμεσο μέλλον ο ΟΑΕΔ, προκειμένου να βελτιώσει το επίπεδο της εκπαίδευσης που παρέχει ο Οργανισμός.

Ήδη από τις αρχές του 2011 η διοίκηση του ΟΑΕΔ προχώρησε στο διπλασιασμό του ημερήσιου επιδόματος προς τις επιχειρήσεις για την πρακτική άσκηση των μαθητών επαγγελματικών σχολών του ΟΑΕΔ (ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας), από 6 σε 12 ευρώ και τον καθορισμό της αμοιβής των ασκούμενων μαθητών στο 70% του κατώτατου μισθού της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Η αμοιβή των πρωτοετών ασκούμενων μαθητών (70% του κατώτατου μισθού της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας) ισχύει και για τα τέσσερα εξάμηνα πρακτικής άσκησης. Μέχρι σήμερα οι μαθητές αμείβονταν με το 50% του κατώτατου μισθού το α΄ εξάμηνο, με 60% το β΄ εξάμηνο, με 80% το γ΄ και με 100% το τελευταίο εξάμηνο.

Οι συνεχείς αλλαγές στο ύψος της αμοιβής των εκπαιδευόμενων αύξαναν τη γραφειοκρατία για τους εργοδότες και δημιουργούσαν προστριβές ειδικά κατά το τελευταίο εξάμηνο. Η νέα ρύθμιση που προώθησε η Διοίκηση του ΟΑΕΔ απλοποιεί τη σχετική διαδικασία και καθιστά εκ των προτέρων γνωστές τις υποχρεώσεις των δυο μερών.

Ταυτοχρόνως, η αύξηση του ποσού της επιδότησης των επιχειρήσεων από 6 σε 12 ευρώ ανά ημέρα πρακτικής άσκησης αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον περισσότερων επιχειρήσεων για πρακτική άσκηση και να ενισχύσει το θεσμό της Μαθητείας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ποσό της επιδότησης παρέμενε αμετάβλητο την τελευταία δεκαετία.

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 12 Μαρτίου 2011, 04:06