«Αφόρητη η υψηλή φορολογία στην Ελλάδα»

Πρώτη καταχώρηση: Σάββατο, 9 Απριλίου 2011, 09:52
«Αφόρητη η υψηλή φορολογία στην Ελλάδα»
«Η διαφορά εισοδήματος από άλλες χώρες με καλύτερες επιδόσεις, η οποία είχε μειωθεί τα προηγούμενα χρόνια, θα μεγαλώσει και πάλι ως αποτέλεσμα της μεγάλης κρίσης που βρίσκεται σε εξέλιξη», υπογραμμίζει έκθεση του ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης).

Στην έκθεση με τίτλο «Στόχος η Ανάπτυξη» τονίζεται μεταξύ άλλων ότι η «Ελλάδα θα χάσει σοβαρό έδαφος συγκριτικά με άλλες χώρες», και επισημαίνεται ότι η υψηλή φορολογία, πολύ μεγαλύτερη από το μέσο όρο των κρατών του ΟΟΣΑ, που επιβαρύνει τα εισοδήματα από εργασία, γίνεται αφόρητη στις μεγαλύτερες ηλικίες.

Σε αυτό αποδίδεται η σημαντικά υψηλότερη ανεργία μεταξύ των ηλικιωμένων, γεγονός που σε συνδυασμό με το εύρος στο οποίο εφαρμόζονται ευνοϊκές ρυθμίσεις για τα λεγόμενα «βαρέα» επαγγέλματα, ένα, πολύ μεγαλύτερο από το φυσιολογικό, μέρος των εργαζομένων οδηγείται στην πρόωρη συνταξιοδότηση.

«Είναι ζωτικής σημασίας να προχωρήσουν οι διαρθρωτικές αλλαγές, όπως έχουν προγραμματιστεί, στις αγορές προϊόντων και εργασίας, προκειμένου να μειωθεί η σημαντική διαφορά παραγωγικότητας και να αυξηθεί η συμμετοχή του εργασιακού δυναμικού», παρατηρεί ο Οργανισμός.

Τέλος, ο ΟΟΣΑ υπογραμμίζει ότι ο συνδυασμός βαριάς φορολογίας στην εργασία και σημαντικών φοροαπαλλαγών στα χαμηλότερα εισοδήματα, ενισχύει τη φοροδιαφυγή και τη μαύρη εργασία.

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 9 Απριλίου 2011, 09:52