Αυστηρότερες οι διατάξεις για ένταξη στο άρθρο 99

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2012, 09:42
Αυστηρότερες οι διατάξεις για ένταξη στο άρθρο 99
Ανατροπή στις διατάξεις του περίφημου άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα φέρνει το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή και περιλαμβάνει διατάξεις για μεγαλύτερη προστασία των διεκδικήσεων των εργαζομένων, περιορισμό του διαθέσιμου χρόνου για τη σύναψη συμφωνίας του οφειλέτη με τους πιστωτές του και διατήρηση της ποινικής δίωξης μέχρι να ξεκινήσει το πρόγραμμα εξυγίανσης της επιχείρησης.

Ένα πρόβλημα του ισχύοντος νόμου είναι ότι δίνει στον οφειλέτη τη δυνατότητα να προσφύγει κατ’ επανάληψη στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα. Με τη νέα διάταξη περιορίζεται η δυνατότητα επικύρωσης νεότερης συμφωνίας εξυγίανσης, αν δεν έχει παρέλθει τουλάχιστον πενταετία από την επικύρωση της πρώτης.

Προβλέπονται όμως και αλλαγές, όπως οι εξής:

• Στη συζήτηση για την επικύρωση της συμφωνίας ακούγεται και εκπρόσωπος των εργαζομένων. Εύλογο όμως είναι να καθίσταται δυνατή η παρουσία εκπροσώπου των εργαζομένων και κατά τη συζήτηση της αίτησης για έναρξη της διαδικασίας εξυγίανσης.
• Περιορίζεται ο διαθέσιμος χρόνος για τη σύναψη συμφωνίας του οφειλέτη με τους πιστωτές του. Ενώ δηλαδή η προθεσμία για τη σύναψη συμφωνίας (και την κατάθεση της αίτησης επικύρωσης) είναι κατά την ισχύουσα διάταξη 4 μήνες, μπορεί δε να παραταθεί ακόμη για έναν ή και για ακόμη 3 μήνες, προτείνεται η συντόμευση των προθεσμιών σε δύο μήνες με δυνατότητα εφάπαξ μηνιαίας παράτασης.
• Δυνατότητα δικαστικής ανάκλησης της απόφασης που άνοιξε τη διαδικασία, αν ο μεσολαβητής διαπιστώσει (και ενημερώσει περί αυτού το δικαστήριο) ότι η συμφωνία είναι ανέφικτη ή ότι ο οφειλέτης εγκαταλείπει την προσπάθεια εξυγίανσης. Αν δεν υπάρχει μεσολαβητής ή ο μεσολαβητής παραλείπει να ενημερώσει το δικαστήριο, σε υποβολή σχετικής αίτησης για ανάκληση μπορεί να προβεί οποιοσδήποτε πιστωτής.
• Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει τη διατήρηση των αναγκαίων θέσεων εργασίας, μέχρι να επικυρωθεί ή να απορριφθεί το σχέδιο εξυγίανσης.
• Αυτόματη εξαίρεση των απαιτήσεων των μισθών των εργαζομένων από τη διατασσόμενη αναστολή, εκτός αν ο δικαστής αποφασίσει διαφορετικά (υπέρ της αναστολής δηλαδή και των απαιτήσεων αυτών) λόγω σπουδαίου λόγου και για ορισμένο χρόνο, που πρέπει να αναφέρονται ειδικά και αιτιολογημένα στην απόφαση. Θα αναστέλλεται η ποινική διαδικασία και μόνο η απόλυτη υλοποίηση της συμφωνίας εξυγίανσης να οδηγεί σε εξάλειψη του αξιόποινου.


Επιμέλεια: Φίλιππος Καραμέτος

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2012, 10:13