Αγορά τριών αποθηκών στον Ασπρόπυργο από την Eurobank Properties

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2013, 11:11
Αγορά τριών αποθηκών στον Ασπρόπυργο από την Eurobank Properties
Στην υπογραφή συμφωνητικού για την απόκτηση χαρτοφυλακίου αποθηκών στην περιοχή του Ασπρόπυργου Αττικής προχώρησε η εισηγμένη εταιρεία Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ.

Η συμφωνία αφορά τρία ακίνητα με αποθηκευτική χρήση συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας περίπου 37.800 τμ, τα οποία θα είναι 100% εκμισθωμένα κατά την ημερομηνία απόκτησής τους.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το συνολικό τίμημα για την απόκτηση του χαρτοφυλακίου θα ανέλθει σε 17 εκατ. ευρώ.

Η συναλλαγή θα χρηματοδοτηθεί μέσω υφιστάμενων γραμμών χρηματοδότησης και η ολοκλήρωσή της τελεί υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης από την εταιρεία του οικονομικού, φορολογικού, νομικού και τεχνικού ελέγχου στα υποκείμενα της συναλλαγής και της εκτίμησης της αξίας τους από πιστοποιημένο εκτιμητή, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας των ΑΕΕΑΠ.

Πηγή: ΑΠΕ

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2013, 11:17