Ακατάσχετος λογαριασμός: Πώς θα τον δηλώσετε

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 10 Απριλίου 2017, 10:46
Ακατάσχετος λογαριασμός: Πώς θα τον δηλώσετε
Μέσω μιας νέας εφαρμογής και ακολουθώντας τρία συγκεκριμένα βήματα μπορούν όσοι δεν έχουν δηλώσει τον ακατάσχετο λογαριασμό τους να το κάνουν.

Η διαδικτυακή δήλωση πραγματοποιείται μέσω της υπηρεσίας στο aade.gr και θα είναι διαθέσιμη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Αναλυτικά τα βήματα:

  • Συμπληρώνουμε τον IBAN λογαριασμό
  • Επιλέγουμε το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης
  • Επιλέγουμε «Αποθήκευση».

Για τα πιστωτικά ιδρύματα τα οποία δεν έχουν ακόμα ενταχθεί, το προς εκτύπωση αποδεικτικό γνωστοποίησης / δήλωσης πρέπει να προσκομιστεί από τον αιτούντα στο δηλωθέν πιστωτικό ίδρυμα για τις δικές του ενέργειες, μέχρι την πλήρη ένταξη όλων των λειτουργούντων πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα για την πλήρη εφαρμογή των ειδικότερα οριζόμενων στην ΠΟΛ 1182/2014 (ΦΕΚ Β 2025).

H ισχύς του άρχεται από την επομένη ημέρα προσκόμισής του στο πιστωτικό ίδρυμα.

Δεν ισχύει, όμως, το ίδιο για τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν ενταχθεί. Σε αυτά δεν απαιτείται προσκόμιση του αποδεικτικού γνωστοποίησης στο δηλωθέν πιστωτικό ίδρυμα και, όπως έχει γίνει γνωστό, ο φορολογούμενος θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του από την εφαρμογή.

Το όριο του ακατάσχετου ποσού μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων των οφειλετών του Δημοσίου έχει καθοριστεί από τα 1.500 σε 1.000 ευρώ, ενώ για ποσά άνω των 1.000 ευρώ έως 1.500 ευρώ επιτρέπεται η κατάσχεση επί του ½ αυτών. Τέλος για ποσά άνω των 1.500 ευρώ επιτρέπεται η κατάσχεση επί του συνόλου του υπερβάλλοντος των 1.500 ευρώ ποσού και μειώθηκε το ακατάσχετο ποσό στις καταθέσεις φυσικών προσώπων σε πιστωτικά ιδρύματα για έναν και μοναδικό ατομικό ή κοινό λογαριασμό και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα από 1.500 σε 1.250 ευρώ μηνιαίως.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 10 Απριλίου 2017, 13:49