Αλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2016, 09:20
Αλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ανακοινώνει ότι, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου και κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων κατά τη συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε στις 28/7/2016, ο κ. Χαράλαμπος Μάκκας εξελέγη ως μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Ο κ. Χαράλαμπος Μάκκας διαθέτει πολυετή εμπειρία άνω των 35 ετών στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Κατά τη μακρά σταδιοδρομία του κατείχε διάφορες υψηλόβαθμες θέσεις στον τραπεζικό τομέα και διετέλεσε μέλος Διοικητικών Συμβουλίων διαφόρων εταιρειών, ενώ από το 2012 ήταν εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η εκλογή των νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου πιστωτικού ιδρύματος τελεί υπό την έγκριση και τον διαρκή έλεγχο του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας (Single Supervisory Mechanism - SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2016, 09:20