Αλλαγή διευθυντικών στελεχών στο Τ.Τ.

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2012, 19:34
Αλλαγή διευθυντικών στελεχών στο Τ.Τ.
Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3340/2005, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υπ' αριθμόν 3/347/12.07.2005 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοίνωσε στο επενδυτικό κοινό και τους μετόχους την τοποθέτηση του i) κ. Ιωάννη Τσαγδή στη θέση του Γενικού Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού, ο οποίος μέχρι σήμερα ασκούσε καθήκοντα Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου και του ii) του κ. Χρήστου Μαρούσου στη θέση του Γενικού Διευθυντή Τραπεζικής Ιδιωτών, Μικρών Επιχειρήσεων και Οργανισμών, ο οποίος μέχρι σήμερα ασκούσε καθήκοντα Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Λειτουργικών Υπηρεσιών και Δικτύου.

Επιμέλεια: Μυρτώ Τσάβαλου

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2012, 19:37