Αλλαγή πλεύσης για την Εθνική Τράπεζα

Πρώτη καταχώρηση: Σάββατο, 27 Ιουνίου 2009, 10:39
Αλλαγή πλεύσης για την Εθνική Τράπεζα

Αλλάζει το επιχειρησιακό πλάνο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο.

Όπως ανακοινώθηκε, παύει να ισχύει το πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου για την περίοδο 2007-2009, καθώς τα οικονομικά δεδομένα δεν ανταποκρίνονται.

«Ενόψει της αναγγελθείσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, η Εθνική Τράπεζα διευκρινίζει ότι, λόγω της δυσμενούς παγκόσμιας οικονομικής συγκυρίας και της συνεχιζόμενης αστάθειας που επικρατεί στις αγορές όπου δραστηριοποιείται η ίδια και οι εταιρείες του ομίλου της, οι παραδοχές βάσει των οποίων εκπόνησε το επιχειρησιακό σχέδιό της, για την τριετία 2007-2009, έχουν μεταβληθεί και εκ των πραγμάτων καταστεί ανεπίκαιρες» αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΤΕ στο Χρηματιστήριο.

Το πλαίσιο του σχεδίου είχε ανακοινωθεί τον Φεβρουάριο του 2007 και σε αυτό, μεταξύ άλλων, προβλεπόταν η σταδιακή αύξηση των εσόδων με μέσο ετήσιο ρυθμό άνω του 30%.

Αντιθέτως με τις προβλέψεις, όμως, η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 1,55 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2008, έναντι 1,63 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2007.

Στο πρώτο τρίμηνο του 2009, τα κέρδη υποχώρησαν επίσης κατά 21%.

Τα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου θα ανακοινωθούν την Παρασκευή 28 Αυγούστου.

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 27 Ιουνίου 2009, 10:39