Αμετάβλητο το κόστος δανεισμού για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Αμετάβλητο το κόστος δανεισμού για νοικοκυριά και επιχειρήσεις
Αμετάβλητο παρέμεινε το κόστος δανεισμού των επιχειρήσεων και νοικοκυριών της Ευρωζώνης τον Νοέμβριο του 2018, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Συγκεκριμένα, οι σύνθετοι δείκτες κόστους δανεισμού για νέα δάνεια στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά παρέμειναν σε γενικές γραμμές αμετάβλητοι στο 1,66% και στο 1,81%, αντίστοιχα.

Το σύνθετο επιτόκιο για νέες καταθέσεις τόσο από τις επιχειρήσεις όσο και από τα νοικοκυριά στην Ευρωζώνη έμεινε επίσης αμετάβλητο στο 0,10% και στο 0,33%, αντίστοιχα.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2019, 12:56