Αναπροσαρμογές Επιτοκίων

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2013, 18:46
Αναπροσαρμογές Επιτοκίων
Μετά την από 8.5.2013 μείωση του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά 25 μονάδες βάσης, η Τράπεζα Πειραιώς προχωρά σε μείωση έως 0,25% στις κλίμακες των επιτοκίων των καταθετικών λογαριασμών που τηρούνται στο διευρυμένο δίκτυό της (συμπεριλαμβανομένης της πρώην ATEbank και των πρώην δικτύων της Τράπεζας Κύπρου, της CPB BANK και της Ελληνικής Τράπεζας στην Ελλάδα), ενώ τα βασικά επιτόκια ταμιευτηρίου (Β.Ε.Τ & Β.Ε.Α.Τ) ορίζονται στο 0,05%. 

Παράλληλα, αναπροσαρμόζονται τα προνομιακά επιτόκια των αποταμιευτικών λογαριασμών «Αξίζει» και «Διπλό Ταμιευτήριο» στο 2,50%, καθώς και το προνομιακό επιτόκιο του τρεχούμενου λογαριασμού της winbank Direct στο 3,50%.

Τέλος, αμετάβλητο διατηρείται το προνομιακό επιτόκιο του αποταμιευτικού λογαριασμού «Μπορώ» στο 4%.
Όλες οι ανωτέρω αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από τη Δευτέρα 16.9.2013.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα επιτόκια μπορείτε να βρείτε στο δίκτυο καταστημάτων, καθώς και στην ιστοσελίδα της τράπεζας www.piraeusbank.gr.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2013, 18:46